10η Σύνοδος της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χαιρετισμός του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη.

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη 10η Σύνοδο της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργανώνεται στην Αθήνα συμμετείχε ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννης. Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνω, εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, θερμό χαιρετισμό με την ευκαιρία των εργασιών της 10ης Συνόδου της Μεσογειακής Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης και του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης.

Η 10η αυτή Σύνοδος αποτελεί σταθμό στην πορεία της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αφού σήμερα εδώ στην Αθήνα οριστικοποιείται, μετά από εργασίες ετών, το κείμενο της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το κείμενο αυτό θα αποτελεί τη βάση, τον οδηγό και την πηγή έμπνευσης στα επόμενα χρόνια για τις δράσεις που θα αναληφθούν σε περιφερειακό Μεσογειακό επίπεδο για την προστασία της Μεσογείου, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ευημερία των λαών της περιοχής.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι σήμερα ενταγμένη στην ευρύτερη έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αποτελεί τον έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της μαζί με την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. Η ευημερία σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο για τις σημερινές γενιές όσο και για τις επόμενες, δεν νοείται σήμερα χωρίς την ταυτόχρονη και συντονισμένη προσπάθεια στους τρεις αυτούς βασικούς πυλώνες.

Η Μεσογειακή Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την οποία δημιούργησε το 1996 το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και η Σύμβαση της Βαρκελώνης, αποτελεί τη μοναδική περιφερειακή επιτροπή του ΟΗΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η θέσπιση, από πλευράς Επιτροπής, διετών θεματικών κύκλων δράσης με ένα χρόνο «αξιολόγησης» και έναν χρόνο «πολιτικού σχεδιασμού» είναι σίγουρα προς τη θετική κατεύθυνση. Το κυριότερο όμως επίτευγμα της Μεσογειακής Επιτροπής, είναι η ανάληψη της πρωτοβουλίας για τη σύνταξη της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας ότι το έργο αυτό ολοκληρώνεται σήμερα εδώ στην Αθήνα. Αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή για μας, η υιοθέτηση της διακήρυξης που φέρει τον τίτλο «Χάρτα των Αθηνών» και η οποία θα συνοδεύει εφεξής το κείμενο της Στρατηγικής.

Η Ελλάδα ως φιλοξενούσα χώρα της Συντονιστικής Μονάδας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης, έχει αυξημένο ρόλο και ευθύνη στο πλαίσιο του Οργανισμού. Η Ελλάδα μετέχει ενεργά σε όλες τις επί μέρους δραστηριότητες τόσο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης όσο και της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η χώρα μας θα συνεχίσει και στο μέλλον να παρέχει αμέριστη στήριξη στη Συντονιστική Μονάδα και σε όλες τις δραστηριότητες της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Σχόλια