Δεκτό έγινε το ελληνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

0
10
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δεκτό το ελληνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ελληνικές εταιρείες, για την περίοδο εμπορίας 2005-2007, έτσι όπως ορίζεται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, το οποίο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελληνικό σχέδιο κατανομής καλύπτει 141 εγκαταστάσεις, ενώ θα κατανεμηθούν 223,3 εκατομμύρια δικαιώματα (που καλύπτουν 223,3 εκατομμύρια τόνους CO2) για την περίοδο εμπορίας 2005-2007.

Οι εταιρείες αυτές έχουν, βάσει του Συστήματος Εμπορίας, το δικαίωμα είτε να πωλούν είτε να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακος, ανάλογα με το οικονομικό συμφέρον τους.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος επίτροπος Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που εγκρίθηκε το ελληνικό εθνικό σχέδιο κατανομής. Με την έγκριση αυτή, το σύστημα εμπορίας εκπομπών στην Ε.Ε. είναι πλήρες και προσβλέπουμε σε μια ενεργό αγορά άμεσης εμπορίας με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, που θα μπορεί να εγκαινιαστεί μόλις είναι έτοιμα όλα τα εθνικά μητρώα».

Υπενθυμίζεται ότι το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία-κλειδιά στον αγώνα της Ε.Ε. κατά της μεταβολής του κλίματος και πρόκειται για το πρώτο διεθνές σύστημα εμπορίας για εκπομπές CO2 στον κόσμο. Καλύπτει πάνω από 11.500 ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ανά την Ε.Ε., στις οποίες αντιστοιχεί σχεδόν το μισό των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει σταθμούς καύσης, διυλιστήρια πετρελαίου, κλιβάνους οπτανθρακοποίησης, χαλυβουργεία και εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, γυαλιού, ασβέστη, οπτοπλίνθων, κεραμικών ειδών, χαρτοπολτού και χαρτιού.

Να σημειωθεί ότι δεκαέξι κράτη – μέλη βρίσκονται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας για να οριστικοποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες δρομολόγησης του εθνικού μητρώου ή/και αναθεώρησης των σχεδίων κατανομής τους, κατόπιν αιτημάτων εκ μέρους της Επιτροπής για περικοπή του αριθμού των δικαιωμάτων.

Σχόλια