1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση από την ΕΒΙΠΑΡ.

0
12
Συνεδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Η Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ), οργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση» και έχει στόχο την ενημέρωση και διάχυση της γνώσης έρευνας και εμπειρίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγωγών και χρηστών για την επωφελή αξιοποίηση των παραπροϊόντων, η διαχείριση των οποίων επιβαρύνει τόσο την οικονομία όσο και το περιβάλλον.
Είναι γνωστό ότι η παραγωγή ενέργειας, δομικού χάλυβα, αλουμινίου, μαρμάρου, οπτοπλίνθων, γυαλιού συνοδεύεται αναγκαστικά με παραπροϊόντα, τα οποία συνήθως δεν βρίσκουν καμία περαιτέρω χρήση ή η εκμετάλλευσή τους είναι μικρή σε σχέση με τις παραγόμενες ποσότητες. Ενώ κάτω από την πίεση των περιβαλλοντικών αλλαγών, η νομοθεσία για την περιβαλλοντική μέριμνα θέτει αυστηρά όρια στη διαχείριση αυτών των παραπροϊόντων, το νομικό πλαίσιο για τις εναλλακτικές λύσεις επωφελούς χρησιμοποίησής τους με τεχνικά και οικονομικά οφέλη στον κατασκευαστικό τομέα, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Ακολουθώντας τις επιταγές των οδηγιών της Ευρωπαϊκής κα Παγκόσμιας Κοινότητας για τεχνολογική ανάπτυξη συμβατή με το περιβάλλον, το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας έχει αποδείξει ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές αξιοποίησης των παραπροϊόντων αυτών στο δομικό τομέα που μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες.

Τα θέματα του συνεδρίου είναι:
1. Ελληνικά Βιομηχανικά Παραπροϊόντα: Παραγωγή – Χαρακτηρισμός – Προβλήματα – Νομοθεσία
2. Έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων
3. Εφαρμογές – Κριτήρια Καταλληλότητας – Επιτελεστικότητα – Κανονιστικό Πλαίσιο
4. Οικονομικοτεχνική προσέγγιση και Περιβαλλοντική διάσταση
5. Στρατηγική διαχείριση βιομηχανικών παραπροϊόντων

Με το συνέδριο αυτό δίνεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η ευκαιρία να παρουσιαστεί η συσσωρευμένη ερευνητική εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό. Πιστεύεται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση των εφαρμογών και διεύρυνση των προοπτικών εκμετάλλευσης.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 24-26 Νοεμβρίου 2005.
Καλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση σε αυτό, να στείλουν έως τις 31/5/2005 περίληψη 150 λέξεων στην Γραμματεία του Συνεδρίου: κα Δ. Πάσιου Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ., Τ.Θ. 482, 54124- Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο και fax: 2310995699 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evipar.org .

Σχόλια