Διεύρυνση του Ιρλανδικού προγράμματος για την ανακύκλωση αγροτικών αποβλήτων.

0
3
Ευρώπη και περιβάλλον

Ο Ιρλανδός υπουργός περιβάλλοντος Dick Roche ανακοίνωσε σχέδια, για την διεύρυνση του προγράμματος ανακύκλωσης πλαστικών που προέρχονται από τη γεωργία και σε άλλα αγροτικά απόβλητα. Ο κύριος Roche τόνισε ότι συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο και το πιο επιτυχημένο όσον αφορά τα πλαστικά γεωργίας και θεωρεί ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής της ευθύνης του παραγωγού ως περιβαλλοντική πολιτική.
Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος το 1998 έχουν ανακυκλωθεί πάνω από 43.000 τόνοι πλαστικού. Το 2004 ανακυκλώθηκαν 9000 τόνοι, ποσότητα που ξεπερνάει κατά 1000 τόνους τους στόχους της Ιρλανδικής κυβέρνησης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 55.000 αγρότες έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σχόλια