Ισπανοί κατασκευαστές ελαστικών συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν την απαγόρευση από την Ευρ. Ένωση της υγειον. ταφής των χρησιμοποιημένων ελαστικών

0
8
Ευρώπη και περιβάλλον

Πέντε κατασκευαστές ελαστικών, που ελέγχουν το 90% της Ισπανικής αγοράς ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, με όνομα Signus Ecovalor, η οποία θα διαχειριστεί την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ελαστικών. Η νέα επιχείρηση δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει τη βιομηχανία ελαστικών, όσον αφορά την απαγόρευση για υγειονομική ταφή των τεμαχισμένων ελαστικών η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2006 σύμφωνα με την οδηγία για την υγειονομική ταφή του 1999. Η υγειονομική ταφή ολόκληρων ελαστικών έχει ήδη απαγορευτεί εδώ και 2 χρόνια. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο βιομηχανιών ανακύκλωσης (BIR Spain) το 2003 ανακυκλώθηκε μόνο το 40% των χρησιμοποιημένων ελαστικών που προέκυψαν στη χώρα.

Σχόλια