Συμφωνία φορέων της Ιταλίας για τη διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

0
10
Ευρώπη και περιβάλλον

Τέσσερις εθνικοί φορείς που αντιπροσωπεύουν τους Ιταλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους αποσυναρμολογητές ( που δραστηριοποιούνται στη διάλυση αυτοκινήτων) έφτασαν σε συμφωνία ώστε να μοιραστούν το βάρος της εφαρμογής της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής.Η συμφωνία επετεύχθη την προηγούμενη εβδομάδα και σκοπεύει στο να μετατρέψει τη διαχείριση 1,5 εκατομμυρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής σε μια περιβαλλοντική και βιώσιμη οικονομικά δραστηριότητα. Κάτω από αυτή τη συμφωνία, τόσο ο αριθμός των οχημάτων που θα διαχειρίζονται σε κάθε μονάδα ανακύκλωσης, όσο και το εταιρικό κόστος θα παρακολουθούνται αυστηρά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορέιτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://www.fise.org/associazioni/index.php?we_objectID=11407

Σχόλια