Δελτίο τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρόβλημα της παραγόμενης λάσπης στο Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού της Ψυττάλειας.

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το πρόβλημα της παραγόμενης λάσπης στο Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού της Ψυττάλειας: Οι ευθύνες για τις εγκληματικές παραλείψεις και η διαφανής και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
Το Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού στην Ψυττάλεια παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα, τα βοθρολύματα και τα βιομηχανικά λύματα του λεκανοπεδίου Αττικής, παράγει δε σήμερα περί τους 600 τόνους λάσπης την ημέρα. Η διαχείριση και διάθεση αυτής της λάσπης αποτελεί ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο σε κάθε πολιτισμένη χώρα αντιμετωπίζεται ριζικά και έγκαιρα: Προβλέπεται δηλαδή και κατασκευάζεται έγκαιρα ένα παράλληλο Κέντρο Ξήρανσης της λάσπης σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να παράγεται ένα προϊόν συμπυκνωμένο, αδρανές και άοσμο και να απομακρύνεται εύκολα και ακίνδυνα.Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού στην Ψυττάλεια συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε το 1998 με προϋπολογισμό 128 εκατ. Ευρώ και κατασκευάστηκε Ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση στις αρχές του 2004, παρουσιάζοντας όχι μόνο μεγάλη υπέρβαση, της τάξεως του 50% (205 εκατ. Ευρώ), αλλά και κάτι πρωτοφανές στα περιβαλλοντικά χρονικά: Παρότι η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή και της τελείως απαραίτητης για τη λειτουργία του Κέντρου, Μονάδας Ξήρανσης της Λάσπης, για την οποία μάλιστα η χώρα μας είχε δεσμευθεί εγγράφως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μονάδα αυτή «χάθηκε» στον δρόμο!! Το προβλεπόμενο ποσό για την κατασκευή της, ύψους 30 εκατ. Ευρώ, δαπανήθηκε σε διάφορες υπερβάσεις προϋπολογισμών και η Μονάδα Ξήρανσης, απλά, δεν κατασκευάστηκε!!! Επιπλέον, μετά την κατολίσθηση των πρανών στον ΧΥΤΑ ¶νω Λιοσίων τον Μάρτιο του 2003, είχε διακοπεί και η εκεί μεταφορά της παραγόμενης λάσπης!!! Η υπεύθυνη για τη διαχείριση της λάσπης, ΕΥΔΑΠ Α.Ε., την εναπόθετε πάνω στο νησί της Ψυτάλλειας, με αποτέλεσμα τον Μάρτιο του 2004 να έχουν ήδη συσσωρευτεί πάνω από 100.000 τόνοι λάσπης!!

Αυτή είναι η κατάσταση που παρέλαβε η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, τον Μάρτιο του 2004, ένα τεραστίων διαστάσεων περιβαλλοντικό σκάνδαλο, με διετείς τουλάχιστον, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Η αντιμετώπιση υπήρξε άμεση: Δρομολογήθηκε η αναγκαία για την προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής αλλά και υπεσχημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατασκευή της εγκατάστασης ξήρανσης. Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός, έχουν ήδη υποβληθεί οι προσφορές, έγινε η προεπιλογή τεσσάρων κοινοπραξιών, εκδικάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις και άρχισε η ολοκλήρωση της Β” φάσης του διαγωνισμού με την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της ξήρανσης, η οποία προβλέπεται για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Το όλο έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει περί τα τέλη του 2007.

Παράλληλα η υπεύθυνη για τη διάθεση της λάσπης, ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προχώρησε στις 7.10.2004 σε διαγωνισμό προκειμένου να βρεθεί νέος χώρος νόμιμης διάθεσης της λυματολάσπης για διάστημα μέχρις ότου δηλαδή ολοκληρωθεί το έργο ξήρανσης που κατασκευάζει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Συμμετείχαν 4 Διαγωζόμενοι, εκ των οποίων οι 3 παραβίαζαν τον βασικό όρο της Διακήρυξης και συνεπώς απεκλείσθηκαν, η δε τέταρτη κρίθηκε υπερβολικά υψηλή, (60 Ευρώ/τόνο). Κατά τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό της 18.01.2005 προσήλθαν 9 διαγωνιζόμενοι, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν όλες κανονικές. Με την 15064/28.01.2005 απόφαση το Δ.Σ. της Εταιρείας ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη την «Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης» Α.Ε., με τιμή 39,70 Ευρώ/τόνο. Η υπόψη Εταιρεία πρότεινε την αεριοποίηση της λάσπης επάνω στην Ψυτάλλεια υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτούσε εγκαίρως και όλες τις αναγκαίες περιβαλλοντικές άδειες.

Η προταθείσα από τον μειοδότη μέθοδος της αεριοποίησης της λάσπης για τη διετή μεταβατική περίοδο, δημιούργησε ανησυχίες στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Για την εκκαθάριση των αμφιβολιών αυτών αλλά και των προθέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Υπουργός κ. Γ. Σουφλιάς κάλεσε στις 18.02.2005 όλες τις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές της περιοχής. Δήλωσε δε ρητά σε όλους, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ότι προχωρεί με ταχείς ρυθμούς ή μόνιμη λύση της Μονάδας Ξήρανσης και ότι η προτεινόμενη από τον μειοδότη λύση της αεριοποίησης θα προχωρήσει εφόσον τηρηθούν ορισμένες αυστηρές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, διότι όπως είπε «είναι βασική μου αρχή ότι θα εφαρμόζονται πιστά οι κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον». Δόθηκαν δε και οι κατάλληλες οδηγίες για προσεχτική και πλήρη διερεύνηση του όλου θέματος στην αρμόδιο Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στις αρχές της προηγούμενης βδομάδας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος ενημερώνει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για προβλεπόμενη αδυναμία του προσωρινού μειοδότη να εκδώσει έγκαιρα τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, αλλά και για τη διαφαινόμενη έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής οδηγίας από την προτεινόμενη αεριοποίηση. Παίρνει δε την εντολή να ενημερώσει αμέσως και εγγράφως την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Εν όψη αυτής της εξέλιξης ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ καλεί ήδη από την Τρίτη 18.05.2005 όλες τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Αρχές της περιοχής για την επόμενη Πέμπτη 26.05.2005 και παράλληλα ως εποπτεύουσα αρχή ζητεί από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. να συγκληθεί εκτάκτως με κύριο θέμα την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της λάσπης, υπό το φως των νέων δεδομένων. Και πράγματι στη σημερινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα :

α) να απορρίψει την προσφορά της τεχνικής εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ» η οποία είχε ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης,

β) μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης του έργου (Διεύθυνση Προμηθειών) την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του αμέσως επόμενου μειοδότη του διαγωνισμού, δηλαδή της εταιρείας «BILFINGER BERGER Baugesellschaft m.b.H.», σύμφωνα με την προσφορά της (41,00 ευρώ / τόνο λάσπης πλέον ΦΠΑ 19%).

Επισημαίνεται τέλος ότι είναι θλιβερή αλλά και απαράδεκτη η επιχειρούμενη από ορισμένους δημιουργία σύγχυσης ως προς τις προφανείς ευθύνες για το περιβαλλοντικό αυτό ανοσιούργημα αλλά και στρέβλωσης των διαφανέστατων και καθαρών προθέσεων και δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΕΥΔΑΠ για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη του όλου προβλήματος της διαχείρισης της λάσπης.

Σχόλια