Έμμεσες και κρυφές επιδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά κράτη στη μη αειφορική ιδιωτική χρήση των αυτοκινήτων.

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Σύμφωνα με επιχορηγούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνα για την αειφορία, που διεξήχθη από μη κυβερνητικές οργανώσεις(ICLEI), υπάρχουν κρυφές επιδοτήσεις από τοπικές κυβερνήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη μη αειφορική αστική χρήση του αυτοκινήτου. Βασισμένη σε αναλύσεις προϋπολογισμών τοπικών αρχών Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Ιταλίας, η έρευνα δείχνει ότι οι δαπάνες για επισκευή, φωτισμό και αστυνόμευση δρόμων αντιστοιχούν ουσιαστικά με επιχορήγηση στη χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου μεταξύ 80 έως 250 ευρώ ανά κάτοικο ανά έτος. Το πόρισμα της μελέτης καλεί για μια μεταστροφή των δαπανών προς την κατεύθυνση πιο «πράσινων» έργων όπως η κατασκευή λωρίδων οδικής κυκλοφορίας για ποδήλατα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μελέτη μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://www.increase-public-transport.net/fileadmin/user_upload/Procurement/SIPTRAM/Hidden_subsidies_final.pdf

Σχόλια