Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2005-2007.

0
5
Αέριες Εκπομπές

Σε συνέχεια των απόψεων/ αιτημάτων που συγκεντρώθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ , των θεμάτων που ετέθησαν στις δύο ενημερωτικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΑΝ σε Αθήνα (28-2-05) και Θεσ/νίκη (3-3-05), καθώς και όσων στοιχείων περιήλθαν σε γνώση του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΝ μέχρι τα μέσα Απριλίου 2005, το ΥΠΕΧΩΔΕ απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή με τροποποιημένο πίνακα κατανομής δικαιωμάτων ανά εγκατάσταση (Παράρτημα Α) του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής.
Τον τροποποιημένο πίνακα μπορέιτε να τον δείτε στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.minenv.gr/4/41/000/emission_trading/eskde.trop.parar.a.pdf

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ανάπτυξη νέων εργοστασίων ενέργειας που λειτουργούν με λιθάνθρακα ή φυσικό αέριο χωρίς όμως να εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, το βασικό αέριο του θερμοκηπίου, εναρμονιζόμενα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Όπως αναφέρει το ΝewScientist.com , σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο, ο επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε., κ. Αντρις Πίελμπαγκς (Λετονός), υποστήριξε ότι οι δύο νέες προτεραιότητες της Ε.Ε. για την ενεργειακή έρευνα είναι η υιοθεσία καθαρών τεχνολογιών άνθρακα, τις οποίες προωθούν οι ΗΠΑ ως εναλλακτική λύση στις επιταγές του Κυότο, και η ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες.

Μια τεχνολογία κατακράτησης είναι τα ειδικά φίλτρα που περιέχουν αμίνες και τοποθετούνται στις καμινάδες των εργοστασίων για να δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα. Παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται ήδη σε μικρότερη κλίμακα για την αφαίρεση του άνθρακα από το φυσικό αέριο, με σκοπό να αυξηθεί η αναλογία του υδρογόνου.
Μια άλλη προοπτική για το διοξείδιο του άνθρακα που έχει κατακρατηθεί από τη βιομηχανία είναι να αποθηκευτεί μόνιμα μέσα σε εξαντλημένες πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου ή σε πορώδη πετρώματα γεμάτα με αλμυρό νερό. Hδη, η νορβηγική πετρελαϊκή εταιρεία κατακρατά εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα από το φυσικό αέριο και το αποθηκεύει στο θαλασσινό νερό κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα.
Μάλιστα, η διοχέτευση πεπιεσμένου διοξειδίου του άνθρακα σε εξαντλημένες πηγές θα μπορούσε να απελευθερώσει υπολείμματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου τα οποία δεν θα μπορούσαν να ανακτηθούν διαφορετικά.

Σήμερα, το κόστος για τη μόνιμη αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα ανέρχεται στα 40 με 60 δολάρια ανά τόνο. Αν η τιμή αυτή πέσει, οι θερμοηλεκτρικές τεχνολογίες «μηδενικής εκπομπής» θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχόλια