Σεμινάριο για το θεσμικό πλαίσιο της αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

0
22
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Οι αλλαγές που σημειώθηκαν στο Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη βιομηχανία (μεταποίηση και ενέργεια), θα έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό το Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών οργανώνει ειδικό σεμινάριο που διεξάγεται για πρώτη φορά με ειδικό θεματικό αντικείμενο «Οι εξελίξεις του Θεσμικού Πλαισίου για την Αδειοδότηση Εγκατάστασης & Λειτουργίας των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων». Στο σεμινάριο αυτό έμπειροι επαγγελματίες, καθ” ύλη αρμόδιοι από τα Υπουργεία, θα παρουσιάσουν τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας και τις αναμενόμενες επιπτώσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Αττικής, τους περιορισμούς στην κατανάλωση ενέργειας που επιβάλει το πρωτόκολλο του Κιότο και τις δυνατότητες εμπορίας διοξειδίου άνθρακα, τις υποχρεώσεις για περιορισμό από το 2007 των χρησιμοποιούμενων διαλυτών στα βερνίκια-χρώματα. Η προσαρμογή στην νομοθεσία έχει σημαντική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων όσο και των μικρομεσαίων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της βιομηχανίας και ενέργειας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων, προστασίας περιβάλλοντος κα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

– Φιαμέγκος Ανδρέας, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος ΔΥΒ ΥΠΑΝ.
– Μπραϊμιώτης Παναγιώτης, Δρ Χημικός Μηχανικός, Μελετητής.
– Καραβανάς Αλέξανδρος., Χημικός Μηχανικός, ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΑΡΘ.
– Οικονόμου Μαρία, Χημικός, Διευθύντρια Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2005
09.00 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 09.45 Εισαγωγή στο ΕΕΚ και το σεμινάριο (Π. Σκαρλάτος, Πρόεδρος ΕΕΚ ΧΜ)
10.00 – 11.30 Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο, ορισμοί, πεδίο εφαρμογής, άδεια εγκατάστασης, απαλλαγή αδείας εγκατάστασης (Φιαμέγκος Α.)
11.45 – 13.15 Χρήση γης – αλλαγή χρήσης γης, άδεια οικοδομής – παρεκκλίσεις (Φιαμέγκος Α.)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14:15 – 15:45 ¶δεια λειτουργίας, αλλαγή φορέα, έλεγχοι – παράβολα (Φιαμέγκος Α.)
16.00 – 17.30 Ειδικές διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής, περιβαλλοντική αναβάθμιση, καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμός μονάδων Αττικής, ίδρυση νέων εγκαταστάσεων (Μπραϊμιώτης Π.)

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2005
09:00 – 10:30 Μετεγκατάσταση μονάδων, συγχώνευση μονάδων, διαχωρισμός εγκαταστάσεων & δραστηριοτήτων, διοικητικές κυρώσεις – προσφυγές, ειδικές εγκαταστάσεις ( Οδηγία SEVEZO, εκρηκτικά κ.λ.π) (Μπραϊμιώτης Π.)
10.45 – 12.15 Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του ΚΥΟΤΟ, περιορισμός εκπομπών VOCs, επιπτώσεις από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, μηχανισμός εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Καραβανάς Α.)
12.30 – 13.15 Υποχρεώσεις βιομηχανικών μονάδων (Καραβανάς Α.)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.45 Εφαρμογή Οδηγιών 99/13 ΕΚ και 04/42 ΕΚ (Οικονόμου Μ.)
16:00 – 16.45 Τεστ – Αξιολόγηση / Στοιχεία του σεμιναρίου (Π. Σκαρλάτος, Πρόεδρος ΕΕΚ ΧΜ)
Παρατηρήσεις / Προτάσεις

Διάλειμμα 15 λεπτών προβλέπεται κάθε 45 λεπτά διδακτικής ώρας.

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
25 – 26 Μαΐου 2005. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα.

2. Κόστος συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ. : 350 € , Μη μέλη : 390 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2 ημέρες (16 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

4. Συντονιστής του σεμιναρίου
Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Μπραϊμιώτης Παναγιώτης.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια