Είναι αναγκαία η δράση της Ευρώπης στο θέμα της όχλησης από το φως (light pollution).

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με δήλωση ενός συνασπισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων και αστρονόμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει μια οδηγία για τη μείωση της όχλησης που δημιουργείτε από το φως. Μια δήλωση των συμμετεχόντων σε ένα συμπόσιο για την προστασία του νυχτερινού ουρανού, που οργανώθηκε από διάφορες ομάδες που ασκούν πιέσεις στο συγκεκριμένο θέμα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Σκοτεινό Ουρανό (European Dark Sky Association) και την Βελγική ιδεολογική κίνηση για την όχληση από το φως, ανέφερε ότι χρειάζονται κανόνες για να βοηθηθεί η μείωση των βλαβών στην άγρια πανίδα και στην άσκοπη χρήση της ενέργειας. Συγκεκριμένα, μια οδηγία θα πρέπει να επιβάλει σκληρούς περιορισμούς στη χρήση του φωτός κατά το κλείσιμο των επιχειρήσεων και στις μη κατοικημένες περιοχές. Η δήλωση επίσης καλεί τους υπευθύνους στο να γίνει περισσότερη έρευνα στις επιδράσεις που έχει το φως στην εγκληματικότητα και στην κυκλοφοριακή ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση ώστε να δείτε ολόκληρη τη δήλωση:

www.brunoraeymaekers.be/symposium/files/DeclarationGenk.pdf

Σχόλια