Δελτίο τύπου εξέδωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ για την υπογραφή από τον υφυπουργό αποφάσεων έγκρισης Κανονισμών Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

0
13
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δέκα εννέα (19) Αποφάσεις έγκρισης Κανονισμών Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών υπεγράφησαν από τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη. Με την έγκριση των Κανονισμών αυτών, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων Κανονισμών ανέρχεται στους εβδομήντα (70) και το ΥΠΕΧΩΔΕ ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ομαλή λειτουργία των θεσμοθετημένων Φορέων Διαχείρισης
Οι νέοι Κανονισμοί αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές: α) Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, β) Οροσειράς Ροδόπης, γ) Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, δ) Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, ε) Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, στ) Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ζ) Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, η) Δέλτα Έβρου, θ) Λίμνης Κερκίνης, ι) Καρπάθου- Σαρίας Δωδεκανήσου.

Με τους νέους Κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης και θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού τους. Παράλληλα τίθενται κανόνες Οικονομικής Διαχείρισης και ρυθμίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες οι Φορείς δύνανται να εκτελούν έργα, να αναθέτουν και να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, κλπ.

Με την έγκριση των Κανονισμών λειτουργίας δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Φορέων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον». Ήδη εγκρίθηκε χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με το ποσό των 520.000 ΕΥΡΩ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και των υπολοίπων Φορέων.

Σχόλια