Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι το περιβάλλον είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες το ίδιο σημαντικό με την οικονομία.

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Οι πολιτικές ηγεσίες πρέπει να αποδίδουν στα προβλήματα του περιβάλλοντος την ίδια σημασία που αποδίδουν στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, θεωρεί η πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών. Το συμπέρασμα αυτό απορρέει από τα αποτελέσματα της κοινοτικής δημοσκόπησης Ευρωβαρόμετρο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες.
Ειδικότερα περισσότεροι από το 88% των πολιτών των κρατών- μελών της Ε.Ε. θεωρούν ότι οι πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα εξίσου με τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα. Για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 95%.

Επίσης, το 72% των ευρωπαίων θεωρεί ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος επηρεάζουν “πάρα πολύ” ή “πολύ” την ποιότητα της ζωής τους, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 94%. Αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό που θεωρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους είναι 72% και 78% αντίστοιχα, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά θεωρούνται πλέον τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Είναι σημαντικό ότι το 64% θεωρεί τις πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας, ως κίνητρο καινοτομίας και όχι εμπόδιο για τις οικονομικές επιδόσεις, όπως πιστεύει μόλις το 20% των ευρωπαίων πολιτών.

Οι κύριες περιβαλλοντικές ανησυχίες των ευρωπαίων είναι αυτές που συνιστούν άμεση απειλή κατά της ζωής τους: Ρύπανση υδάτων (47%), ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως πετρελαιοκηλίδες και βιομηχανικά ατυχήματα (46%), αλλαγή του κλίματος (45%), ατμοσφαιρική ρύπανση (45%) και χημικές ουσίες (35%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα αποκάλυψε διαφορές μεταξύ των νέων και των παλαιών μελών (Ευρωπαϊκή Ένωση των 15). Συγκεκριμένα το φαινόμενο των κλιματολογικών αλλαγών αποτελεί τη νούμερο ένα ανησυχία για τα παλαιά μέλη, αλλά κατατάσσεται μόλις έβδομη μεταξύ των νέων μελών πίσω από θέματα όπως η ρύπανση του αέρα και του νερού και η επεξεργασία αποβλήτων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η οποία διεξήχθη σε όλα τα κράτη-μέλη με τουλάχιστον 25.000 ερωτώμενους, ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον Σταύρος Δήμας, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα συνιστούν μια σαφή εντολή προς την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση της επίτευξης υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το κοινό συμμερίζεται την πεποίθηση της Επιτροπής πως μια ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική είναι ικανή να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για καινοτομία και ανάπτυξη».

Σχόλια