Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον από τον ΠΑΣΕΠΠΕ.

0
7
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) ανέλαβε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, τη διοργάνωση των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, ως εθνικός συντονιστής των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία (EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT) ξεκίνησαν το 1987 και λαμβάνουν χώρα κάθε 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μόνο εάν έχουν προταθεί από θεσμοθετημένα βραβεία στη χώρα που εδρεύουν. Στόχος του συνδέσμου είναι να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό αυτό θεσμό, αναδεικνύοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να διαγωνισθούν σε τρεις κατηγορίες βραβείων:
o Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
o Βραβείο Οικολογικού Προϊόντος
o Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει κριτηρίων που έχει αναπτύξει η Ε.Ε., έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εξής φορέων: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπουργείο Ανάπτυξης, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, ΕΛΟΤ, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και μία Περιβαλλοντική Οργάνωση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων θα ανακοινωθεί το Μάιο του 2005 στον τύπο και στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τον Σεπτέμβριο 2005.

Υπεύθυνοι από πλευράς Συνδέσμου για το συντονισμό των Βραβείων είναι ο Δρ. Κων/νος Αραβώσης (Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ) και η Αθηνά Μπούρκα (Μέλος Δ.Σ.). Περισσότερες πληρφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.paseppe.gr και www.eu-environment-awards.org.

Σχόλια