Η Ιρλανδία βρίσκεται κοντά στην ενσωμάτωση τη οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού (2002/96/ΕΚ) εξοπλισμού στην εθνική της νομοθεσία.

0
2
Ευρώπη και περιβάλλον

Ο Ιρλανδός υπουργός περιβάλλοντος κ. Dick Roche δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή ένα προσχέδιο κανονισμών που αφορούν την οδηγία 2002/96/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» και τη σχετιζόμενη με αυτήν 2002/95/ΕΚ οδηγία «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».Οι διαβουλεύσεις για τους συγκεκριμένους κανονισμούς λήγουν στις 16 Μαϊου, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να εκπληρώσει τους στόχους της οδηγίας για τη συλλογή και την ανακύκλωση με δύο χρόνια καθυστέρηση (31/12/2008). Από την άλλη μεριά όμως εφαρμόζει στην ώρα της, από τις 13 Αυγούστου του παρόντος χρόνου, την «ευθύνη του παραγωγού» όπως αναφέρεται στην οδηγία, τη στιγμή που άλλα κράτη μέλη την έχουν αναβάλλει για έναν χρόνο.

Σχόλια