Σεμινάριο από το ΕΕΚΧΜ «Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Χημικών Προϊόντων & Η Ορθή Διαχειρισή τους, για την Υγεία & το Περιβάλλον»

0
8
Ημερίδες-Συνέδρια-Σεμινάρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία σειρά οδηγιών εισάγει νέα δεδομένα όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Ένα ευρύ φάσμα οδηγών, κανονισμών και άλλων διατάξεων στα οποία είναι εναρμονισμένη η ελληνική νομοθεσία διέπει την παραγωγή, διακίνηση και την τελική εναπόθεση μετά την χρήση των προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντική στην εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται η πληροφόρηση του κοινού, των επαγγελματικών χρηστών και των καταναλωτών. Η ταξινόμηση ως προς την επικινδυνότητα, τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), η επισήμανση των προϊόντων είναι τα συστατικά αυτής της πληροφόρησης και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την επικοινωνία με τους πελάτες για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους εργασίας, για την ταξινόμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ADR κα.

Το σεμινάριο το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά, με τίτλο «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & Η ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», έρχεται να καλύψει τα κενά γνώσης που υπάρχουν και να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητος των πληροφοριών, στην πληρέστερη συμμόρφωση στη νομοθεσία των επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται χημικά προϊόντα. Έμπειροι εκπαιδευτές με μακρά εμπειρία στην διαμόρφωση και έλεγχο της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας θα μεταφέρουν την σύγχρονη γνώση, παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων για τα προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας.Λόγω του αυστηρά καθορισμένου αριθμού των εκπαιδευομένων στα σεμινάρια του ΕΕΚ ΧΜ, συνιστάται να δηλώσετε το γρηγορότερο δυνατόν την συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Σκαρλάτος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Αναλυτικότερα:


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης όσων αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα είναι δυνατή η ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος, η επισήμανσή του, ο έλεγχος ποιότητος Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) για προϊόντα όπως χρώματα, απορρυπαντικά, κλπ καθώς και η αξιοποίηση των δεδομένων για εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, ταξινόμηση επικινδυνότητας κατά ADR κλπ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες η άλλους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος, την Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους με χημικούς παράγοντες και την εφαρμογή της ADR και της IMDG. Αφορά ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των χημικών προϊόντων, όπως, παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση / μεταφορά, τελική χρήση και εναπόθεση στο περιβάλλον.
Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των Κρατών Μελών απέδειξε ότι μόνο το 45% των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το σεμινάριο έχει σαν στόχο την ενημέρωση για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας και την αξιοποίηση των δεδομένων σε συναφείς εφαρμογές της νομοθεσίας.
Τα θέματα που θα καλυφθούν από το σεμινάριο ειδικότερα είναι:

– Πρόσφατες εξελίξεις / διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για:
α) την ταξινόμηση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οδηγ. 67/548/ΕΟΚ 99/45/ΕΚ),
β) ποιότητα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS ) (οδηγ. 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58 /ΕΚ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρόνος διεξαγωγής: 16 – 17 Μαΐου 2005

Διάρκεια: 16 διδακτικές ώρες

Κόστος συμμετοχής: μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 350 ευρώ, Μη μέλη 390 ευρώ.
Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη.

Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η κα Τσάτσου Δρίτσα Αγγελική, Χημικός, Εμπειρογνώμονας πρώην Γεν. Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου Κράτους.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 – 6.

Σχόλια