Ημερίδα διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στις 6 Ιουνίου

0
9
Ημερίδες-Συνέδρια_Σεμινάρια

Ημερίδα με θέμα » Χρήση Μοντέλων Σχεδιασμού Συστημάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-Μια Κριτική Θεώρηση» συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και το Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραμματισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις 6 Ιουνίου του 2005 (ώρες 9:00 – 15:00)
Στόχοι της Ημερίδας
1. Να παρουσιάσει σε Μελετητές , Ερευνητές αλλά κυρίως σε Φορείς διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων διάφορα Λογισμικά (Μοντέλων Σχεδιασμού ) που χρησιμοποιούνται διεθνώς
2. Να γίνει ουσιαστική κριτική των μοντέλων αυτών και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων επί της αποτελεσματικότητας τους .
3. Να καλυφθεί η υποχρέωση του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Προγραµµατισμού του Δ.Π.Θ. για παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση ενός τέτοιου μοντέλου .

Ο Προβληματισμός
Αφορμή για την Ημερίδα αποτέλεσε ο τρίτος στόχος . Το υπόψη μοντέλο αναπτύχθηκε από consortium 12 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιριών από 9 χώρες (συντονιστής το Darmstadt University of Technology) και θα είναι διαθέσιμο στον καθένα στη δικτυακή διεύθυνση www.lca-iwm.net.

Ως γνωστόν, υπάρχουν διάφορα μοντέλα σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ ), το καθένα με πλεονεκτήματα και µειονεκτήματα . Η άκριτη χρήση τους και κυρίως η επίκληση «επιστη μονικότητας » εξ αιτίας και μόνον της χρήσης των έχουν δημιουργήσει προβλήματα . Για πολλούς , τα μοντέλα αυτά δεν είναι αποτελεσματικά και ενίοτε παραπλανούν. Το μοντέλο της προηγούμενης Παραγράφου ενδεχομένως δεν αποτελεί εξαίρεση .

Στην Ημερίδα αυτή αναμένεται να παρουσιαστούν διάφορα τέτοια μοντέλα και να γίνει ανταλλαγή απόψεων επί της αξίας των . Ενδιαφέρουν κυρίως η αποτελεματικότητά τους και εμπειρίες από εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα . Κάθε Φορέας Διαχείρισης , και κατ’επέκταση κάθε ΟΤΑ , ενδιαφέρεται για τα πληροφοριακά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μελετητές για τον προσδιορισμό του «καλλίτερου » συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων .

Πρόσκληση
Καλούνται όσοι έχουν εμπειρία ανάπτυξης ή χρήσης τέτοιων μοντέλων σχεδια σμού συστημάτων ΔΣΑ , με άποψη επί της αποτελεσματικότητας βάσει εφαρμογής σε συγκεκριμένη πόλη ή περιφέρεια , να δηλώσουν συμμετοχή ως Εισηγητές . Προθεσμία : 20 Απριλίου 2005.

Η έμφαση της Ημερίδας θα δοθεί στην ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων στη συζήτηση. Ως εκ τούτου , οι Εισηγητές θα κληθούν να δημοσιοποιήσουν έγκαιρα το μοντέλο τους (τι κάνει , σε ποιες αρχές στηρίζεται , που διατίθεται , που εφαρμόστηκε ) ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν δυνατότητα μιας πρώτης ματιάς πριν από την Ημερίδα .

Επίσης , καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή , ως ακροατές -συζητητές , όσοι ενδια φέρονται για το θέμα αυτό – που αναμένεται να είναι κυρίως εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης . Για αποτελεσματικότερη οργάνωση της Ημερίδας , παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι τις 10 Μαίου 2005

Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν .

Δηλώσεις συμμετοχής : eedsa@duth.gr

Ενημερωθείτε επίσης από το δικτυακό τόπο της ΕΕΔΣΑ : http://eedsa.duth.gr

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΔΣΑ και
του Εργαστηρίου Ο&Π του ΔΠΘ ,

Καθηγητής .Δημ. Χ . Παναγιωτακόπουλος

Σχόλια