Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προπαρασκευαστικό στάδιο ανάπτυξης του προγράμματος Inspire.

0
6
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει σε ειδικό δικτυακό τόπο την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προπαρασκευαστικό στάδιο της ανάπτυξης του προγράμματος INSPIRE. Το INSPIRE είναι πρόγραμμαα της Γ . Διεύθυνσης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο μέσω σχετικής Οδηγίας προωθείται αυτές τις μέρες , θα θέσει τις βάσεις για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού μηχανισμού παροχής χωρικών πληροφοριών των Ευρωπαϊκών χωρών .
Ο μηχανισμός θα στηρίζεται σε ανάπτυξη συστήματος μετα -δεδομένων για τις υπάρχουσες πληροφορίες κάθε χώρας , το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο .

To πρόγραμμα έχει μεν αφετηρία το Περιβάλλον αλλά θα καλύψει όλο το φάσμα των θεματικών τομέων που αλληλοεπηρεάζονται με το περιβάλλον .

Οι εθνικοί φορείς οι οποίοι λόγω αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων έχουν τα προσόντα να συγκαταλέγονται στις ονομαζόμενες «Κοινότητες Ενδιαφέροντος για τα Χωρικά Δεδομένα » (Spatial Data Interest Communities) και κρίνουν ότι μπορούν και πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή του INSPIRE, θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση , αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται .

Περισσότερη ενημέρωση υπάρχει στον ειδικό δικτυακό τόπο .

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την 15 η Απριλίου 2005.

Εν τούτοις θα παραμείνει ανοικτή και οι αιτούντες μετά την προθεσμία θα αποτελέσουν δεξαμενή συμμετεχόντων για τα μετέπειτα στάδια .

Η διεύθυνση του σχετικού δικτυακού τόπου είναι :
http://www.ec-gis.org/inspire/

Πληροφορίες
Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού , Γραφείο ΕΠΔ.και ΕΟΠ , τηλ . 210 8643737

Σχόλια