Το ΤΕΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: » Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές – Νέα δεδομένα και προοπτικές». 2η Αναγγελία

0
8
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Το ΤΕΕ, μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος, οργανώνει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2005 και ώρα 09:30, στο ΕΚΠΑΑ (Βίλα Καζούλη), Ημερίδα με θέμα: «Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικές περιοχές – Νέα δεδομένα και προοπτικές».
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία. Το ΤΕΕ, εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει αναδείξει το θέμα και έχει προτείνει μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπισή του.Δυστυχώς, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και, παρόλο που ορισμένοι παραδοσιακοί ρύποι αντιμετωπίζονται, εν τούτοις νέοι σύγχρονοι ρύποι κάνουν την εμφάνισή τους. Ως ζητούμενο παραμένει η συνέργια πολιτικών και μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σκοπός της ημερίδας είναι η αποτύπωση των νέων δεδομένων του προβλήματος, καθώς και οι προοπτικές βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές .

Στην πρώτη ενότητα της ημερίδας θα γίνει αναφορά στις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, στις στρατηγικές αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε συγκεκριμένους ρύπους, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια, το όζον και οι υδρογονάνθρακες, καθώς και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Στη δεύτερη ενότητα θα εξετασθούν οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, με αναφορά στα τεχνικά και θεσμικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας, της κεντρικής θέρμανσης και των παρεμβάσεων στον αστικό χώρο, κυρίως στον τομέα του πρασίνου, ως παράγοντα απορρύπανσης και βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Συντονιστής: Κουτρομάνος Δ., ΜΗ, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Οργανωτική Επιτροπή
Ευμορφοπούλου Αικ., ΑΜ, μέλος ΜΕ Οικολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΕ
Θεοχάρη Χρ., ΠΜ, μέλος ΜΕ Οικολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΕ
Λειβαδάρος Ρ., ΜΜΜ, μέλος ΜΕ Οικολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΕ
Μαυροειδής Ηλ., ΧΜ, μέλος ΜΕ Οικολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕΕ
Χατζηδάκης Δ., ΧΜ, μέλος ΜΕ Οικολοίας & Περιβάλλοντος ΤΕΕ

Πληροφορίες: Γραφείο Περιβάλλοντος ΤΕΕ, τηλ:210 3291 508, 442 e-mail: environment@central.tee.gr

Σχόλια