Ανεξέλεγκτες χωματερές. ΥΠΕΧΩΔΕ και δήμοι πρέπει επιτέλους να βάλουν ένα τέλος.

0
6
το βήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και της εναρμόνισής της με την κοινοτική, απέστειλε στις 22/10/2004, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, τα «Πρότυπα Προδιαγραφών Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων», με σκοπό την υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Την περασμένη εβδομάδα ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σταύρος Καλογιάννης έστειλε επιστολή προς όλους τους δημάρχους της χώρας, ζητώντας τους να κινηθούν τάχυστα προκειμένου να συνταχθούν οι μελέτες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την αδειοδότηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ λήγει στις 22 Ιουνίου του 2005.

Μάλιστα θέλοντας να τονίσει τη βοήθεια που θα προσπαθήσει να δώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ προς τους δήμους, ο υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά « Θεωρώντας ότι για την περιβαλλοντική προστασία της χώρας απαιτείται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων μας, οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ παραμένουν στη διάθεση των δημοτικών αρχών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα θέματα αυτά».

Σχόλια