Το πρωτόκολλο για την αέρια ρύπανση των Ηνωμένων Εθνών παίρνει το πράσινο φως.

0
5
Αέριες εκπομπές

Η πρόσφατη έγκριση από την Πορτογαλία έδωσε το πράσινο φως στο πρωτόκολλο του Γκέτενμποργκ για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο έχει πλέον τις απαραίτητες υπογραφές για να τεθεί σε ισχύ. Η οικονομική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τον τομέα της Ευρώπης (Unece) ανακοίνωσε ότι το πρωτόκολλο θα είναι ενεργό από τις16 Μαΐου.
Το πρωτόκολλο θέτει όρια για τις εκπομπές των οξειδίων του θείου (SOx) , των οξειδίων του αζώτου (NOx), των πτητικών οργανικών ουσιών (VOCs) και της αμμωνίας (NH3). Όσον αφορά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προβλέπεται να δεχθούν ιδιαίτερες επιδράσεις από αυτό το πρωτόκολλο, δεδομένου ότι ήδη έχουν εξίσου ή αυστηρότερα όρια να τηρήσουν λόγω της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στο μεταξύ ένα νέο ταμείο, που ενισχύει τα επίπεδα των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες από ρύπανση, που προέρχεται από πετρελαιοφόρα πλοία, ενεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το συμπληρωματικό διεθνές ταμείο αποζημιώσεων για ρύπανση από πετρέλαιο (IOPC) έχει εγκριθεί από επτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τη Νορβηγία και την Ιαπωνία.

Σχόλια