Καθυστερεί η μεταφορά στην Αγγλική Εθνική Νομοθεσία της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

0
2
Ευρώπη και περιβάλλον

Η εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού φαίνεται ότι είναι αντιμέτωπη με αρκετές καθυστερήσεις στην Αγγλία. Η κυβέρνηση σκόπευε να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο της χώρας την οδηγία περί τα τέλη του 2004. Υπενθυμίζουμε ότι οι απαιτήσεις της ευθύνης του παραγωγού σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάκτηση των ξεχωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ πρέπει να ικανοποιούνται στις 13 Αυγούστου του 2005.Το όριο αυτό του Αυγούστου φαίνεται όμως ότι θα μετακινηθεί καθώς το υπουργείο εμπορίου και βιομηχανίας της Αγγλίας δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πως μπορεί να γίνει η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Το συγκεκριμένο υπουργείο τώρα προτείνει ότι η οδηγία θα μεταφερθεί και θα είναι έτοιμη να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2006.

Από ότι φαίνεται δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας προβλήματα εναρμόνισης νομοθεσίας. Και για να ευλογίσουμε και λίγο τα γένια μας τη συγκεκριμένη οδηγία είμασταν το πρώτο κράτος μέλος της Ε.Ε. που την κάναμε προεδρικό μας διάταγμα.

Σχόλια