Έμειναν πίσω τα έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία.

0
5
Το βήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, το κλιμάκιο Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τονίστηκε η υστέρηση στην υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σωκράτης Φάμελλος, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στο Νομαρχιακό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που έχει εγκριθεί εδώ και πέντε χρόνια. Έργα όπως ο σταθμός μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης απορριμμάτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το σχέδιο ανακύκλωσης, καθώς και η σύσταση Νομαρχιακού Συνδέσμου ΟΤΑ, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί κατά τα έτη 2001-2003.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκε, ότι η κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να ξεκινήσει εξαιτίας σοβαρών τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων, ενώ με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εξασφαλισμένο το σύνολο της χρηματοδότησής τους.

Συνοπτικά για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του προβλήματος αναφέρθηκε, ότι μόνο ένα 8% των έργων διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει των μελετών που διεξήγαγε πριν 2 χρόνια το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έχει προχωρήσει.

Τα συμπεράσματα δικά σας!

Σχόλια