Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2005-2010.

0
8
Ευρώπη και περιβάλλον

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2005 – 2010 για την υγεία και το περιβάλλον. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερη νομοθεσία για τις επικίνδυνες ουσίες, που εκτίθενται κυρίως ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως τα νεογνά, τα παιδιά και οι εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και μια σειρά άλλων ευρύτερων μέτρων και ενεργειών για την προστασία της υγείας.
Οι επικίνδυνες ουσίες αφορούν κυρίως πλαστικά, όπως έξι παράγωγα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων που εμπεριέχονται σε προϊόντα οικιακής χρήσεως και ιατρικές συσκευές. Είναι σημαντικό ότι στο κείμενο συμπεριλήφθηκαν ως νέες δράσεις οι τροπολογίες του Έλληνα ευρωβουλευτή και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Αντώνη Τρακατέλλη, που σχετίζονται μεταξύ άλλων και με την καταγραφή των επικίνδυνων χώρων εργασίας και επαγγελμάτων, τον προσδιορισμό των αποδεκτών συνθηκών περιβάλλοντος για τους χώρους συχνής και μεγάλης διάρκειας παραμονής παιδιών όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία και παιδότοποι, αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όσων έρχονται σε επαφή με παιδιά και νήπια για τους επιβλαβείς για την υγεία περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ακόμα, κατά τη συγκεκριμένη ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει και την ικανοποίησή του για τη θέληση της Επιτροπής να συνεχίσει τον αγώνα της μέσω της λήψης μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους.

Σχόλια