Η Αυστρία απομακρύνει την πρόταση για την εφαρμογή διοδίων στους αυτοκινητόδρομους.

0
8
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταλείψει την πρόταση, για την εφαρμογή διοδίων στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, σαν ένα μέτρο αποσυμφόρησης και μείωσης των εκπομπών CO2. Η συγκεκριμένη κίνηση, όπως αναφέρθηκε δεν είναι του χαρακτήρα μιας χώρας, που έχει επανειλημμένα προωθήσει επιθετικά μέσα για να περιορίσει την ρύπανση που προκαλείται από τα μέσα μεταφοράς.

Στις αρχές του 2004 το υπουργείο περιβάλλοντος παρήγγειλε μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Graz σχετικά με την επίδραση που θα είχε η εφαρμογή διοδίων στο περιβάλλον και την οικονομία. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να περικοπούν από 570.000 έως 1.580.000 τόνοι εκπομπών CO2 και να μειωθεί η κυκλοφοριακή κίνηση από 5,1 έως 14,3%.

Όμως η ανάλυση της μελέτης επίσης φανέρωσε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα περιέκοπτε το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,2 % έως 0,6% γεγονός που προέτρεψε την Αυστριακή κυβέρνηση να αποσύρει το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο οικονομολόγος Karl Steiniger του πανεπιστημίου του Graz αμφισβήτησε την απόφαση της κυβέρνησης τονίζοντας ότι η μείωση του ΑΕΠ θα μπορούσε να ισοσταθμιστεί από την μείωση του κόστους υγείας μια που η εφαρμογή των διοδίων θα μείωνε τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και αυτό όπως ανέφερε «είναι κάτι που όλοι πρέπει να θέλουν».

Σχόλια