Προς ολική απαγόρευση ο υδράργυρος.

0
5
Ευρώπη και περιβάλλον

Με πρωτοβουλία του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου Σταύρου Δήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση στρατηγικής για την καταπολέμηση της μόλυνσης από τον υδράργυρο. Μεταξύ άλλων επιδιώκεται η σταδιακή κατάργηση των εξαγωγών υδραργύρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί τον κύριο εξαγωγέα υδραργύρου στον κόσμο, μέχρι το 2011, ενώ προβλέπονται τρόποι ασφαλούς αποθήκευσης του υδραργύρου που παροπλίζεται από τη βιομηχανία της Ε.Ε. Τονίζεται, ότι ο υδράργυρος σε υψηλές δόσεις μπορεί να είναι θανατηφόρος ενώ η ύπαρξη ακόμα και σχετικά χαμηλών ποσοτήτων της ουσίας αυτής μπορεί να βλάψει σοβαρά ζωτικά όργανα του ανθρώπου.Με την υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία έχει μειωθεί σημαντικά η χρήση και οι εκπομπές υδραργύρου στην Ευρώπη, τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ με τη νέα στρατηγική της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε συγκεκριμένα πεδία όπως για παράδειγμα ο περιορισμός της εμπορίας οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (π.χ. θερμόμετρα), η περαιτέρω διερεύνηση των λοιπών χρήσεών του (π.χ. αμαλγάματος υδραργύρου για οδοντιατρικές χρήσεις), η έρευνα της έκθεσης στον υδράργυρο λόγω διατροφής, των γυναικών που βρίσκονται σε ηλικία κυοφορίας και των παιδιών και η παροχή επιπλέον συμβουλών σχετικά με τον υδράργυρο που περιέχεται στα είδη διατροφής.

Η συγκεκριμένη στρατηγική θα παρουσιαστεί, τόσο στο Συμβούλιο, όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σε αυτή θα στηριχτεί η Ε.Ε. προκειμένου να διαμορφώσει τη θέση της στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τον υδράργυρο, που θα γίνουν το Φεβρουάριο του 2005, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Σχόλια