Οι Νορβηγοί βάζουν πλώρη για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/95/ΕΚ.

0
14
Ευρώπη και περιβάλλον

Την Τρίτη 1/2/2005 το υπουργείο περιβάλλοντος της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απαγορεύσει τη χρήση ενός φάσματος επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/ΕΚ. Το κόστος για την εφαρμογή του νομίμου ορίου του 0,1 % κατά βάρος για το μόλυβδο, τον υδράργυρο, το χρώμιο και δύο κατηγοριών επιβραδυντικών φλόγας, θα είναι μικρό όπως αναφέρθηκε. Σε συμφωνία με την οδηγία οι κατασκευαστές θα πρέπει μέχρι τον Ιούλιο του 2006, να έχουν συμμορφωθεί με αυτούς τους κανόνες οι οποίοι επίσης αφορούν και το κάδμιο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Νορβηγία απαιτείται να εφαρμόσει την οδηγία έστω και αν δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

www.odin.dep.no/md/norsk/tema/forurensning/nyheter/022051-070145/dok-bn.html

Σχόλια