2ο Περιβαλλοντικό συνέδριο Μακεδονίας. Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων.

0
290
Σεμινάρια-Ημερίδες-Συνέδρια

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 2ο περιβαλλοντικό συνέδριο Μακεδονίας που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη 8-12 Οκτωβρίου 2005.Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείο Ανάπτυξης και του Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Συνδιοργάνωση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επιστημονική Επιτροπή

Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ), Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ), Δ. Βουτσά (ΑΠΘ), Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ), Σ. Γηρούση (ΑΠΘ), Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ), Θ. Κουϊμτζής (ΑΠΘ), Α. Κωτσιόπουλος (ΑΠΘ-ΟΡΘ), Κ. Νικολάου (ΟΡΘ), Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ), Δ. Παντελίδου (Δ. Εχεδώρου), Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ), Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης), Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ), Ι. Στράτης (ΑΠΘ), Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ), Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Σ. Αγγελοπούλου (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Μ. Αναστασιάδου (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Γ. Αρβανίτης (Ταμίας ΕΕΧ), Ν. Αργυρόπουλος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Σ. Γωγάκος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Α. Κελέσης (ΔΘ), Μ. Κηπουρού (Προϊσταμένη ΟΡΘ), Σ. Κοϊνης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ), Β. Κουλός (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Δ. Μαλαματάρη (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Α. Παπαδόπουλος (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ), Α. Τσάτσου-Δρίτσα (Πρόεδρος Τμ. Περιβ. ΕΕΧ),
Εκπρόσωποι: ΠΚΜ, ΝΑΘ, ΣΑΣΘ, ΣΟΤΑΘ, ΓΧΚ, ΠΕΕΚΠΕ

Σκοπός του Συνεδρίου

Το 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας στοχεύει να αποτελέσει ένα βήμα για τους επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος στη Μακεδονία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται σ’ αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη και σημαντική περιοχή της Ελλάδας, στην ανταλλαγή απόψεων, στην ενημέρωση και στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Ειδικά το 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί παράλληλα (στις ίδιες ημερομηνίες και σε διαφορετικές αίθουσες του ίδιου χώρου) με το 13ο Διεθνές Συμπόσιο (13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region) της Μεσογειακής Επιστημονικής Ένωσης Προστασίας Περιβάλλοντος MESAEP (www.mesaep.net).

Θεματολογία του Συνεδρίου

· Ατμοσφαιρική ρύπανση
· Ρύπανση υδάτων
· Ρύπανση εδάφους
· Υγρά απόβλητα
· Στερεά απόβλητα
· Διασυνοριακή ρύπανση
· Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
· Τεχνολογία αντιρρύπανσης
· Φυσικό περιβάλλον
· Υγεία και περιβάλλον
· Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία
· Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός
· Οικονομικά περιβάλλοντος
· Πράσινη Χημεία
· Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (1 σελίδα) 28.02.05
Κατ’ αρχήν αποδοχή 15.03.05
Υποβολή πλήρους εργασίας 31.05.05
Κρίση και αποδοχή εργασίας 30.06.05
Διόρθωση και τελική υποβολή 29.07.05

Ανακοινώσεις και Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Επίσης, όσες εργασίες περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού.

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό και περιθώρια 3cm παντού. Περιλαμβάνει τίτλο εργασίας (σε TNR14 Bold), ονόματα συγγραφέων, φορέα και πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax και E-mail. Η έκτασή της πρέπει να είναι μέχρι 1 σελίδα Α4.
Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με E-mail.

Τόπος και Χρόνος

Το 2ο Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 12 Οκτωβρίου του 2005. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί με τη 2η ανακοίνωση.

Κόστος Συμμετοχής

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.
Εισηγητές 60 €
Σύνεδροι 90 €
Σπουδαστές 30 €

Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ, Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: eexmaced@the.forthnet.gr
Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο: www.eex.gr
Συντονιστής Συνεδρίου, Δρ. Κώστας Νικολάου, τηλ. (πρωί): 2310 886046
E-mail: kinikola@hol.gr

Σχόλια