Διημερίδα λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας από το ΤΕΕ.

0
10
Ημερίδες-Σεμινάρια-Συνέδρια

Το Μάιο του 1997 ήταν η τελευταία φορά που το ΤΕΕ οργάνωσε διημερίδα για τον εγχώριο Ορυκτό Πόρο, το Λιγνίτη, με τίτλο «Λιγνίτης και Στερεά Καύσιμα». Τότε ίσχυε ακόμη ο ιδρυτικός νόμος της ΔΕΗ που προέβλεπε μεταξύ των άλλων και τη μέριμνα της, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας σε ότι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Τούτο ήταν αποκλειστικό προνόμιο αλλά και υποχρέωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Από τότε άλλαξε το νομικό καθεστώς που διέπει τα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας και ως προς την αδειοδότηση και τη δημιουργία Σταθμών Παραγωγής Ρεύματος, ύστερα από τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή των νόμων Ν. 2773/1999 και Ν.3175/2003, βάσει των οποίων έχει συσταθεί και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στην οποία έχουν ανατεθεί μεταξύ των άλλων εισηγητικές και ρυθμιστικές-ελεγκτικές αρμοδιότητες επί των θεμάτων της ηλεκτροπαραγωγής. Παρ΄ όλα αυτά η Δ.Ε.Η. παραμένει ο προμηθευτής του τελευταίου καταφυγίου για το σύνολο των καταναλωτών.

Παράλληλα η διείσδυση στην Ελληνική αγορά από τη Ρωσία (βάσει της ισχύουσας σχετικής διακρατικής συμφωνίας των δύο χωρών που υπογράφτηκε το 1987) και η μελλοντική δυνατότητα προμήθειας από το Ιράν ενός άλλου Φυσικού Πόρου, του Φυσικού Αερίου, δημιουργούν νέα δεδομένα στο «status› της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Ένα άλλο βασικό δεδομένο το οποίο αποτελεί νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι το άνοιγμα της αγοράς Η.Ε. βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από πρόταση του Γραφείου Ενέργειας, διοργανώνει Διημερίδα με θέμα: «ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ¶νοιξη του 2005.Οι θεματικές ενότητες της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες:

1. Ενεργειακή επάρκεια, επάρκεια αποθεμάτων και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
2. Ανταγωνιστικότητα και συμπληρωματικότητα λιγνίτη και φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας: Στρατηγικοί, οικονομικοί και τιμολογιακοί παράγοντες
3. Ηλεκτροπαραγωγή και κοινωνικοοικονομική (περιφερειακή) ανάπτυξη
4. Ηλεκτροπαραγωγή και περιβάλλον – Νέες και αναβαθμισμένες τεχνολογίες
5. Ελληνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρική ενέργεια – Διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας (Πρωτόκολλο του Κιότο, κ.α.)
6. Η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας

Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν περίληψη μίας σελίδας μέχρι 31 Ιανουαρίου στο Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου (κα Δ. Κανέλλου) τηλ.: 2103291252-4, email: dcanel@central.tee.gr, ή στο Γραφείο Ενέργειας Τ.Ε.Ε. (Κος Α. Αυλωνίτης) τηλ.: 2103291260 Fax: 2103291303, email: anavlon@central.tee.gr

Σχόλια