Προς την εμπορία δικαιωμάτων για τη διάθεση οργανικών αποβλήτων βαδίζει η Αγγλία.

0
6
Ευρώπη και περιβάλλον

Το Βρετανικό υπουργείο περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην εισαγωγή του πρώτου παγκοσμίως συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων (μερίδια) για την υγειονομική ταφή δημοτικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (αστικά απορρίμματα). Με μια δήλωση την Πέμπτη 4/2/2005 επιβεβαιώθηκε πόσα δικαιώματα θα αποκτήσουν οι 121 Αγγλικές αρχές που προβαίνουν σε διάθεση αποβλήτων όταν ξεκινήσει το σύστημα την 1η Απριλίου.
Ξεκινώντας από τους 15,64 εκατομμύρια τόνους που θάφτηκαν το 2001 οι αρχές θα πρέπει να θάψουν κατά το 2020 το πολύ 5,22 εκατομμύρια τόνους. Η μείωση αυτή βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με την Ευρωπαϊκή οδηγία του 1999 για τον έλεγχο και τον περιορισμό στην ταφή των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

1. www.defra.gov.uk/news/2005/050203a.htm
2. www.defra.gov.uk/environment/waste/localauth/lats/index.htm

Σχόλια