Ημερίδα με θέμα: «Νοσοκομειακά Απόβλητα-Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον» στις 2/2 στο Ξενοδοχ.Novotel

0
6
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Νοσοκομειακά Απόβλητα: Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον». Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2005 στο ξενοδοχείο»NOVOTEL» (Μ. Βόδα 2-4, Αθήνα). Ώρα Έναρξης: 09:30
Η είσοδος στην Εκδήλωση είναι ελεύθερη

Πληροφορίες ΤΕΕ: Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ: 210 3291252 – 4 e-mail: sci-work@central.tee.gr & Γραφείο Περιβάλλοντος ΤΕΕ, τηλ:210 3291 508, 442 e-mail: environment@central.tee.gr

Σχόλια