Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Επομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Κάλιο αργά παρά ποτέ……

0
3
Αέριες εκπομπές

Έστω και καθυστερημένα, υποβλήθηκε τελικά στις 30/12/2004 από το ΥΠΕΧΩΔΕ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Επομπών Αερίων Θερμοκηπίου, στα πλαίσια, τόσο της σχετικής οδηγίας 2003/87/Ε.Ε.η οποία ενεργοποιήθηκε την 1/1/2005, όσο και της συνθήκης του Κυότο. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε καταθέσει το Σχέδιο Κατανομής τον Μάρτιο, αλλά θεωρείται για τους γνώστες του συγκεκριμένου θέματος ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι κάτι τέτοιο ευωδόθηκε έστω και στη λήξη του προηγούμενου έτους.
Βέβαια, αφού αρχικά χάθηκε πολύτιμος χρόνος, το τελευταίο διάστημα (1-2 μήνες) τα πράγματα έτρεξαν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς που πολλές φορές ήταν πέραν του κανονικού, με αποκορύφωμα τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Κατανομής η οποία έγινε σε χρόνο πάρα πολύ μικρό για τα δεδομένα ενός τόσο σημαντικού σχεδίου.

Πάντως εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν εγκρίνει το Σχέδιο και κατά συνέπεια θα έχουν οριστικοποιήσει την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2005.

Το συγκεκριμένο σχέδιο κατανέμει τα δικαιώματα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 141 βιομηχανικές μονάδες της χώρας, τα οποία πλέον αποκτούν διαπραγματευτική αξία στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ρύπων, μιας νέας συναλλακτικής δραστηριότητας με τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που επίσημα έχει ήδη δημιουργηθεί από τις αρχές του νέου χρόνου.

Σχόλια