Δελτίο τύπου ΤΕΕ με θέμα τη θεσμοθέτηση της δημιουργίας Μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή Γουδή.

0
11
Γενικού ενδιαφέροντος

Η θεσμοθέτηση της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή – Ιλισός» σύμφωνα με την έρευνα του ΕΜΠ ήταν η συμφωνία στην οποία κατέληξε η σύσκεψη φορέων και ομάδων πολιτών, με θέμα τις εξελίξεις γύρω από το ρόλο της ευρύτερης περιοχής «Γουδή» στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΤΕΕ. Το πλήρες σκεπτικό αυτής της συμφωνίας αναπτύσσεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΤΕΕ το οποίο και δημοσιεύουμε.

ΤΕΕ

Να θεσμοθετηθεί η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή – Ιλισός» σύμφωνα με την έρευνα του ΕΜΠ.

Η μόνη θεμιτή επιδίωξη για το σύνολο του χώρου «Γουδή – Ιλισός», είναι η θεσμοθέτηση και η τελική δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της έρευνας που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ με εντολή του ΟΡΣΑ.

Κύριες αρχές που πρέπει να διέπουν το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι η λειτουργία του ως ενιαίου χώρου ελεύθερης δημόσιας αναψυχής, με λελογισμένη συμμετοχή ήπιων συμπληρωματικών χρήσεων και υψηλή οικολογική ποιότητα. Η θεσμοθέτηση και η δημιουργία του πάρκου πρέπει να γίνουν μέσω συγκροτημένου σχεδιασμού με την ενεργοποίηση θεσμών και διαδικασιών.

Σε αυτή της συμφωνία κατέληξε η σύσκεψη φορέων και ομάδων πολιτών, με θέμα τις εξελίξεις γύρω από το ρόλο της ευρύτερης περιοχής «Γουδή» στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΤΕΕ.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της συμφωνίας, γενικότερα στη μετα-Ολυμπιακή Αθήνα και στην Αττική, η γεωγραφία αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα, χρήσεις, επιχειρηματικά ή αναπτυξιακά σχέδια αναζητούν χώρο για να αναπτυχθούν, ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν με αντίστοιχους ρυθμούς αντιλήψεις και ανάγκες. Σε αυτό το περιβάλλον και ιδιαίτερα όσον αφορά στη χωροθέτηση χρήσεων με υπερτοπικό χαρακτήρα, εμβέλεια και επιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η επείγουσα ενεργοποίηση θεσμών και διαδικασιών, καθώς και η ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου σε επίπεδο φορέων, που θα οδηγήσουν στην επαναδιαμόρφωση του πλαισίου της αστικής ανάπτυξης της πρωτεύουσας.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε και ήταν διεξοδική, ελήφθησαν υπόψη:

o Το θεσμικό καθεστώς του χώρου (δεσμεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας περί χώρου πρασίνου μητροπολιτικού χαρακτήρα, παραχωρήσεις εκτάσεων με νόμο από το υπουργείο Εθνικής ¶μυνας στους όμορους Δήμους για το σκοπό αυτό, ένταξη της περιοχής στη Β΄ Ζώνη προστασίας Υμηττού κ.α.)

o Οι χρήσεις γης της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής (πυκνός αστικός ιστός, υπουργεία, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.)

o Οι συνθήκες ως προς το φυσικό περιβάλλον της αστικής και περιαστικής ζώνης (ακάλυπτος κλάδος Ιλισού ποταμού, υπώρειες Υμηττού, υφιστάμενες διαμορφώσεις δασικού χαρακτήρα, αραιοδομημένες εκτάσεις)

o Η ιστορικότητα του χώρου

o Το κοινό αίσθημα και οι από πολλών ετών εύλογες προσδοκίες των κατοίκων των όμορων Δήμων

o Η αδήριτη ανάγκη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας σε χώρους πρασίνου και ελεύθερης δημόσιας αναψυχής μητροπολιτικού χαρακτήρα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας Ανδρεόπουλος, ο Δήμαρχος Παπάγου Βασίλης Ξύδης, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Χρόνης Ακριτίδης, η Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου και μέλος της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Θεανώ Αγαθάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου Γιάννης Μαυραγάνης και Χολαργού Ανδρέας Γκοτσόπουλος, το μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Βιβή Μπάτσου, ο καθηγητής του ΕΜΠ Ιωάννης Πολύζος, ο ερευνητής του ΕΜΠ και επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ Γιώργος Πατρίκιος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τάκης Γεωργακόπουλος, η Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του ΣΕΠΟΧ Μάρθα Χουσιανάκου και Μαρία Βογιατζάκη, από την Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή οι Βασιλική Καραγιάννη και Αλέξης Λάϊος και από την Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για τους ελεύθερους χώρους ο Γεράσιμος Σκλαβούνος

Σχόλια