Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων. Σαφής πρόοδος της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα.

0
8
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ταχύτατη αύξηση σημειώθηκε την περασμένη δεκαετία στον αριθμό των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Μέχρι το 2001, ο αριθμός τους ανήλθε στους 290, ενώ αναμένεται μέχρι το 2005 να έχει φτάσει τους 475, με αντίστοιχη εξυπηρέτηση πληθυσμού 94,8%. Με βάση τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, η αναλογία μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας είναι σήμερα, 65%, 33% και 2% αντίστοιχα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω γράφημα στο οποίο φαίνεται ο δείκτης που εξετάζει τη σχετική εξέλιξη του αριθμού μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε συνδυασμό με το ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από παρόμοιες εγκαταστάσεις. Ο δείκτης πληροφορεί για την πορεία μείωσης της επιβάρυνσης των εσωτερικών υδάτινων αποδεκτών και του θαλασσίου περιβάλλοντος από τα ρυπογόνα φορτία των αστικών λυμάτων.

Γενικού ενδιαφέροντος

Πηγές.
1. Περιβαλλοντικά Σήματα. Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας. Ελλάδα 2003. ΕΚΠΑΑ

Σχόλια