Βιολογική γεωργία. Απότομη πτώση μετά το πέρας της περιόδου επιδοτήσεως.

0
14
Γενικού ενδιαφέροντος

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η βιολογική γεωργία αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα, η οποία μάλιστα βρίσκει σύμμαχο μια καινούργια γενιά συνειδητοποιημένων καταναλωτών που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των τροφίμων, που προέρχονται από συμβατικές καλλιέργειες, στην υγεία τους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος θα πίστευε κανείς, ότι με το πέρας του χρόνου η βιολογική γεωργία στη χώρα μας θα κέρδιζε συνεχώς έδαφος προσελκύοντας νέους καλλιεργητές. Αντιθέτως τα νούμερα είναι εντελώς απογοητευτικά και αποδεικνύουν ότι μόλις οι περίοδοι επιδοτήσεως τελειώνουν οι καλλιεργητές ξαναγυρνούν στις παλιές τους συνήθειες.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας το 2001 ήταν πιστοποιημένοι 6993 αγρότες. Το 2002 όμως, αμέσως μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρεωτικής συμμετοχής στο πρόγραμμα για τη λήψη της επιδότησης, το 52% δηλαδή 3654 βιοκαλλιεργητές εγκατέλειψαν τη βιολογική γεωργία. Στο τέλος του 2002 με τους καινούριους εγγραφόμενους ο αριθμός των των πιστοποιημένων βιοκαλλιεργητών ήταν μόνο 6299, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το μηδαμινό 0,74% των Ελλήνων γεωργών.

Πρέπει βέβαια να ανφέρουμε ότι η κατάσταση δεν ήταν πάντα έτσι. Το 1993 που ήταν το εναρκτήριο έτος της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας, ήταν εγγεγραμμένοι 165 αγρότες. Μέχρι το 1998 η αύξηση των βιοκαλλιεργητών ήταν πολύ μεγάλη με τον αριθμό να ανέρχεται στους 4200. Από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισα να βαλτώνουν. Τα προβλήματα του ξεκινήματος που όμως χρόνο με το χρόνο παρέμεναν αντί να βρίσκουν λύσεις, άρχισαν να υπερνικούν την ελπίδα που έφερνε μαζί το καινούριο της βιοκαλλιέργειας. Έτσι σιγά σιγά το μόνο κίνητρο του συστήματος για τους γεωργούς ήταν η επιδότηση, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι μόνο η οικονομική βοήθεια δεν είναι αρκετή γαι την ανάπτυξη οποιουδήποτε τομέα.

Το ερώτημα είναι εύλογο. Πότε και από ποιους θα έρθουν οι νέες πρωτοβουλίες στηριζόμενες σε ένα ορθολογικό σχεδιασμό, για να βοηθηθούν επί της ουσίας οι Έλληνες αγρότες;

Σχόλια