Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ με θέμα την Εμπορία Ρύπων.

0
12
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ) της ΕΕΔΕ, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων) την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2004, και ώρα 18.00, με θέμα: «Εμπορία Ρύπων:Προβλήματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες»
Συγκεκριμένα στην πρόσκληση αναφέρεται:
Η αλλαγή του κλίματος είναι από της σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπός για τα επόμενα χρόνια. Οι προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό ξεκίνησαν το 1992 με τη Διάσκεψη στο Ρίο ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας και πήραν συγκεκριμένη μορφή με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997. Η κύρωση του Πρωτοκόλλου και οι εφαρμογή εθνικών δεσμεύσεων για συγκεκριμένους ποσοτικούς περιορισμούς των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου αποτελούν σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας όλων των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η εμπορία των ρύπων, καθώς και οι άλλοι μηχανισμοί που συνδέονται με αυτήν, αποτελούν τις κυριότερες μεθόδους που εισάγει το Πρωτόκολλο και η εφαρμογή τους θα επηρεάσει κατά σημαντικό τρόπο τόσο τη βιομηχανική παραγωγή, όσο και το σύνολο των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των εταιριών και των κρατών. Στόχος των νέων αυτών δεδομένων είναι η κατά το δυνατό μικρότερη οικονομική επιβάρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που φθάνουν στους καταναλωτές, με ταυτόχρονη συμμόρφωση στην υπό διαμόρφωση περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή στις προσπάθειες για εξασφάλιση βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξης στις επόμενες δεκαετίες.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Γενικού ενδιαφέροντος

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να αποστείλετε email, στο idip-py@eede.gr ή στο fax. 210 21 12 020 –21, δηλώνοντας το όνομα και την εταιρεία σας.

Σχόλια