Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί δέκα σημαντικά έργα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Κεντρική Μακεδονία.

0
10
Το βήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η κατασκευή τεσσάρων χώρων υγειονομικής ταφής στους νομούς Χαλκιδικής, Πέλλας και Κιλκίς αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες 17 δήμων με συνολικό πληθυσμό 145.000 κατοίκων. Τα έργα αυτά, για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί 23 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2005 και είναι μεταξύ των έργων όπου η πορεία υλοποίησή τους θα απασχολήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά τα δέκα περιβαλλοντικά έργα παρουσιάζονται ακολούθως:

1. Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στα δημοτικά διαμερίσματα Φούρκας, Καλάνδρας και Κασανδρινού του δήμου Κασάνδρας, νομού Χαλκιδικής.

2. Κατασκευή, βελτίωση του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δήμου Σερρών.

3. Αποχετευτικό δίκτυο δήμου Κιλκίς.

4. Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και του αγωγού ύδρευσης καθώς και εκσυγχρονισμός και επέκταση του βιολογικού Καθαρισμού του δήμου Κατερίνης.

5. Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα καθαρισμού αποβλήτων δήμου Χαλάστρας.

6. Κατασκευή ΧΥΤΑ βορειοδυτικού τομέα νομού Θεσσαλονίκης και οδού πρόσβασης.

7. Τελική ανάπλαση ΧΥΤΑ Ταγαράδων και μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων.

8. Συμπλήρωση των δικτύων ακαθάρτων των τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης δήμου Θερμαϊκού και Νέας Μηχανιώνας.

9. Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας:
– ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας νομού Χαλκιδικής
– ΧΥΤΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας νομού Χαλκιδικής
– ΧΥΤΑ 2ηε Διαχειριστικής Ενότητας νομού Πέλλας
– ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας νομού Κιλκίς.

10. Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών Σίνδου δήμου Εχεδώρου και κοινότητας Πεύκων Θεσσαλονίκης.

Σχόλια