Διάλεξη – Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεθοδολογία Διαμόρφωσης Βέλτιστων Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων-Αποτελέσματα Εφαρμογής στην Περιφέρεια Αττικής»

0
7
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Το ΤΕΕ διοργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διάλεξη – Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Μεθοδολογία Διαμόρφωσης Βέλτιστων Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων – Αποτελέσματα Εφαρμογής στην Περιφέρεια Αττικής«. Ομιλητής της Εκδήλωσης θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διάλεξη θα λάβει χώρα στο ΕΒΕΑ στις 10 Δεκεμβρίου.Σκοπός της Εκδήλωσης είναι:
· Η παρουσίαση μεθοδολογίας για τη διαμόρφωση βέλτιστων σχημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε ευρύτερες περιοχές
· Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Διαχειριστική Μελέτη: Τεκμηρίωση του Διασυνδεόμενου Δικτύου Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Βέλτιστη Τεχνικοοικονομική σύνθεση Η/Μ Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων», που εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης για λογαριασμό του ΕΣΔΚΝΑ, και που αφορά στη βελτιστοποίηση διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής μέσω ενός διασυνδεδεμένου Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
· Η ανάδειξη, μέσα από την συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού, των ιδιαιτεροτήτων της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, και ειδικών πλευρών όπως του σημαντικού οικονομικού οφέλους που προκύπτει, της γενικότερης ανάγκης ίδρυσης μεγάλων μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης, για λόγους οικονομίας κλίμακας, με μεταφορά των απορριμμάτων σε αυξημένες αποστάσεις, των δυνατοτήτων που δημιουργούνται για αναζήτηση νέων, περισσότερο κοινωνικά αποδεκτών, λύσεων για την ίδρυση τέτοιων εγκαταστάσεων καθώς και η κατάθεση της άποψης της Πολιτείας όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίησή της.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2004, στην Αθήνα, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ακαδημίας 7 (6ος όροφος).

Ώρα Έναρξης 10.30 π.μ.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι, που θα ακολουθήσει τη διάλεξη, θα συζητηθούν τα εξής θέματα:
· Σχεδιασμός Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμάτων
· Αναμενόμενα Περιβαλλοντικά, Λειτουργικά και Οικονομικά Αποτελέσματα
· Γεωγραφική Εμβέλεια των Φορέων Διαχείρισης

Το Στρογγυλό Τραπέζι θα συντονίσει ο Γεν. Γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΕ, κ. Θ. Δραγκιώτης, ενώ θα συμμετάσχουν και οι κ.κ. Κ. Γουβάλας, Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ & Α. Οικονομόπουλος, Καθηγ. Πολυτεχνείου Κρήτης, Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος. Επίσης, έχουν κληθεί οι:
· Ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Στ. Καλογιάννης
· Ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Αθ. Βεζυργιάννης
· Εκπρόσωπος Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.· Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
· Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Χαρ. Μανιάτης

Η Είσοδος στην Εκδήλωση είναι Ελεύθερη

Οργανωτική Επιτροπή
· Ζιώγας Χ., ΠΜ, Μέλος ΜΕΟΠ
· Λογοθέτης Στ., ΧΜ, Μέλος ΜΕ ΤΑ & ΠΑ
· Παντελάρας Π., ΧΜ, Μέλος ΜΕΟΠ
· Πασχάλη Κ., ΠΜ
· Σκορδίλης Α., ΧΜ, Μέλος ΜΕΟΠ
· Τσαγκαράκης Κ., ΠΜ
· Τσούτσος Θ., ΧΜ, Μέλος ΜΕΟΠ, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορίες:
Τμήμα Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου ΤΕΕ, τηλ: 210 3291252 – 4 e-mail: sci-work@central.tee.gr & Γραφείο Περιβάλλοντος ΤΕΕ, τηλ:210 3291 508, 442 e-mail: environment@central.tee.gr

Σχόλια