Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης HELECO 2005

0
14
Γενικού Ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) παράλληλα με την HELECO 2005, την μεγαλύτερη έκθεση και επιστημονικό συνέδριο περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην Ελλάδα, διοργανώνει Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την περίοδο 3/2 – 5/2/2005 στην Αθήνα.Το Διεθνές Forum έχει στόχο την μεταφορά τεχνολογίας από τον ευρωπαϊκό χώρο προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, ή/και τη συνεργασία φορέων σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Στο Forum θα συμμετάσχουν φορείς κυρίως από Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Φιλανδία.

Αντικείμενα που θα καλύψει το Forum είναι:

Αέρια και υδάτινη ρύπανση, θαλάσσιο περιβάλλον, στερεά απόβλητα, περιβαλλοντική διαχείριση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αστικός σχεδιασμός και περιβάλλον, ενέργεια και περιβάλλον.

Συμμετοχή στο Forum:

Οι Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Forum θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο-φόρμα συμμετοχής, το οποίο πρέπει να στείλουν στο HIRC μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2004.

Το έντυπο συμμετοχής περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του φορέα καθώς επίσης και σύντομη περιγραφή της τεχνολογικής προσφοράς ή αναζήτησης.

Οι τεχνολογικές προσφορές/αναζητήσεις (profiles) των εταιρειών θα συμπεριληφθούν σε ειδικό κατάλογο και προωθηθούν στις συμμετέχουσες εταιρείες/φορείς πριν το forum για τη διοργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων που θα διενεργηθούν από τις 03/02- 05/02/03.

Πληροφορίες:

Νικόλαος Κανατσούλης

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας,

ΕΚΕΠΥ Α.Ε., 72 km Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ. 18646, 34100 Χαλκίδα

τηλ. 2262071815, fax: 2262071861 e-mail: nkanatsoulis@cereco.gr

——————————————————————————–

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας αποτελεί κοινοπραξία με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και εταίρους τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ), το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) και τις τέσσερις κλαδικές εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ) που δραστηριοποιούνται στους μεγαλύτερους τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας της Ελλάδας: τεχνολογίες μετάλλων, κεραμικών και πυριμάχων, τροφίμων και ποτών, θαλάσσης, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Επίσης, συνεργάζεται με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, ελληνικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των 72 Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (σύνολο 240 οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για νέες τεχνολογίες, επιθυμούν διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών τους, παράγουν τεχνολογίες και επιδιώκουν να αναπτύξουν συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα, αναπτύσσει στενή συνεργασία με όλους τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς στην Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων.

Σχόλια