Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για νέους ΧΥΤΑ στην Αττική.

0
6
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ύστερα από πολλές διαπραγματεύσεις, επιτέλους ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία τριών Χώρων Υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων στην Αττική στις περιοχές Φυλή, Κερατέα και Γραμματικό με την υπογραφή μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΣΔΚΝΑ Προγραματικής Σύμβασης. Με την υπογραγή αποδεσμεύονται κονδύλια ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Συνοχής για την κατασκευή της Α’Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στο Δήμο Φυλής (θέση Σκαλιστήρι).
Στην πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου, που θα κατατεθεί άμεσα στα κοινοτικά όργανα, μπαίνουν σαν εγγυητές το υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια. Απάντηση αναμένεται περί τα τέλη του 2004, ώστε να ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου. Βέβαια από τη στιγμή που η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετική εκτιμάται ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου δεν θα είναι μικρότερος από 18 μήνες, γεγονός που δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με το που θα πηγαίνουν τα απορρίμματα του λεκανοπεδίου μέχρι τότε. Αφήνεται να εννοηθεί ότι οι ανάγκες της Αττικής θα συνεχίζουν να καλύπτονται από τον ΧΥΤΑ των Άνω Λιοσίων ο οποίος όμως δε φαίνεται να αντέχει άλλα απορρίμματα. Τα τελευταία μάλιστα 2 χρόνια συνεχώς ακούγεται ότι ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ μπορεί να δεχτεί απορρίμματα για άλλους 7 μήνες, χωρίς αυτοί οι μήνες να τελειώνουν ποτέ!

Σημειώνεται ότι ο νέος ΧΥΤΑ στο δήμο Φυλής θα μπορεί να δέχεται 825.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως και η διάρκεια ζωής του θα είναι επτά χρόνια. Το έργο θα κατασκευαστεί εντός γηπέδου 1.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων η α’φάση του ΧΥΤΑ καταλαμβάνει έκταση ίση με 350 στρέμματα.

Σχόλια