Πρόταση για την ίδρυση διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης από το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου

0
4
Ναυτιλία και περιβάλλον

Η δυνατότητα ίδρυσης διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, η δυνατότητα ενίσχυσης της εξουσίας του παράκτιου κράτους ως προς τη λήψη και επιβολή διοικητικών κυρωτικών μέτρων στα οποία δεν υπάγονται μόνο τα χρηματικά πρόστιμα, αλλά και η απαγόρευση απόπλου, η υποχρεωτική ρυμούλκηση και αρωγή και η εξουδετέρωση των συνεπειών του ναυαγίου ήταν τα βασικά θέματα του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στο Μέγαρο του ΟΛΠ.
Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κηρύχθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι « η ρύπανση της θάλασσας οδηγεί σε αποτελέσματα μη ανατρέψιμα και για το λόγο αυτό η πρόληψη της ρύπανσης έχει μεγαλύτερη σημασία από την καταστολή» και πρόσθεσε : « Είναι αναγκαίο να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τη θαλάσσια ρύπανση μεταξύ των κρατών καθώς και ενιαία εφαρμογή και ενιαία νομολογία.»

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέστη ο γενικός γραμματέας Π.Πανούρης ο οποίος ανέφερε: «Προσπαθούμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για μια σωστή ρύθμιση, η οποία ενώ θα οδηγεί στην αναγκαία λήψη μέτρων για την αποφυγή ή τον περιορισμό της ρύπανσης, δεν θα πνίξει την ελληνική ναυτιλία και δεν θα εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Η θαλάσσια ρύπανση έχει φθάσει σε επικίνδυνο σημείο και καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Στα βασικά θέματα των συζητήσεων μεταξύ των συνέδρων ήταν επίσης η αποκατάσταση της ζημιάς τρίτων από ρύπανση προερχόμενη από πλοία, και ειδικότερα της οικολογική ζημιάς καθώς και το ζήτημα, τόσο των ποινικών, όσο και των διοικητικών κυρώσεων.

Σχόλια