Ξεκίνησε η λειτουργία των μονάδων ανακύκλωσης αυτοκινήτων.

0
18
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινούν τη λειτουργία τους οι πρώτες μονάδες ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Πρόκειται για τις εταιρείες Κωνσταντινίδης ΑΒΕΕ στην περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης και Scrap Thrakis ΑΕ στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης, οι οποίες αφού ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες επενδύσεις για την αναγκαία αναβάθμισή τους σύμφωνα με το Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81Α/5-3-2004) εντάσσονται πλέον στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) και ξεκινούν τη δραστηριότητά τους στο χώρο της ανακύκλωσης αυτοκινήτων.
Η ΕΔΟΕ, που είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία , έχει συσταθεί από τους 33 επίσημους εισαγωγείς-εκπροσώπους των κατασκευαστών αυτοκινήτων και το στρατηγικό της πλάνο είναι να στηρίξει το δίκτυο ανακύκλωσής της στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και στη δυναμική της ελεύθερης αγοράς. Μάλιστα σύντομα σκοπεύει να προχωρήσει με σχετικές συμβάσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί, ότι η παραλαβή των προς αποταξινόμηση παλαιών αυτοκινήτων θα γίνεται σε όλες τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που θα έχουν υπογράψει συμβάσεις με την ΕΔΟΕ, και θα είναι δωρεάν για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Μετά την παράδοση του αυτοκινήτου στον κάτοχο του θα χορηγείται το προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό καταστροφής, ώστε να απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωσή του.

Μέσω αυτής της διαδικασίας καταρχήν εξασφαλίζεται η βέλτιστη εκμετάλλευση των υλικών κατασκευής του αυτοκινήτου, αλλά το κυριότερο διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα του προς απόσυρση αυτοκινήτου. Κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό μέσω της δυνατότητας που έχουν οι αρμόδιες εγκαταστάσεις να απορρυπαίνουν το αυτοκίνητο με τον πιο ορθό περιβαλλοντικά τρόπο και ακολούθως τα προκύπτοντα απόβλητα να διαχειρίζονται από εξειδικευμένες εταιρείες με τις οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις.

Εμείς από την πλευρά μας το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε είναι καλή αρχή!

Σχόλια