Ημερίδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» από τον ΠΣΧΜ και το ΕΕΚΧΜ

0
11
Γενικού Ενδιαφέροντος

Η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών με την υποστήριξη της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν την Πέμπτη 14/10/2004 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ, ημερίδα με θέμα:
«Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο συμμετοχής μέχρι τη Τρίτη 12/10/2004 στο Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (fax: 210 9536777 ή e-mail: eekxm@hol.gr), υπόψη κας Χονδρού.

Πρόγραμμα Ημερίδας

09:00- 09:30 Προσέλευση – Εγγραφές
09:30-10:15 Χαιρετισμοί
10:15-10:30 Εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

10:30-10:45 Πολιτική Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Στόχοι και Υποχρεώσεις της Ελλάδας, Α. Καρποδίνη, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

10:45-11:00 Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων, Μ. Σαμπατακάκης, Διευθυντής Υγιεινής Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

11:00-11:15 Ευρετικοί Αλγόριθμοι για τη Συλλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Κ. Φλώριος, Χ. Κυρανούδης, Γ. Μαυρωτάς, ΕΜΠ

11:15-11:30 Ανεξέλεγκτες Χωματερές στο Νομό Θεσσαλονίκης: Aποτύπωση της παρούσας κατάστασης, Α. Καραγιαννίδης, Π. Σαμαράς, ΑΠΘ

11:30-11:45 Στρατηγική για τις Αποκαταστάσεις των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων, Κ. Ναούμ, ΕΠΤΑ ΕΠΕ

11:45-12:15 Ο Σχεδιασμός Διάθεσης Απορριμμάτων στους Χ.Υ.Τ.Α. και η Διαδικασία Αποκατάστασής τους, Π. Κόλλιας, Β. Κόλλιας, Σ.Κόλλιας

12:15-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-12:45 Τεχνολογίες Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων – Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ευρώπη – Τάσεις – Προοπτικές, Χ. Τσομπανίδης, ENVIROPLAN ΑΕ

12:45-13:00 Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: Υπάρχουσες Tεχνολογίες & Yφιστάμενη Kατάσταση στην Ευρώπη, Θ. Λώλος, ENVIROPLAN ΑΕ

13:00- 13:15 Η Ενεργειακή Αξιοποίηση των Απορριμμάτων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Αττικής, Χ. Ζιώγας

13:15- 13:30 Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Η περίπτωση του Νομού Αχαΐας, Α. Μαυρόπουλος, Σ. Σκουλάξινου, ΕΠΕΜ ΑΕ

13:30- 13:45 Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υπολειμμάτων από Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Δραστηριότητες, Π. Κωσταντοπούλου, ΚΡΙΤΙΑΣ ΑΕ

14:00-14:20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14:20-15:00 ΓΕΥΜΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

15:00-15:15 Εναλλακτική Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Α. Αρφανάκου, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

15:15-15:30 Εναλλακτική Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας, Ι. Ραζής, ΕΕΑΑ

15:30-15:45 Τεχνολογίες Διαχείρισης Πλαστικών Απορριμμάτων: Η συμβολή του Εργαστηρίου Πολυμερών του ΕΜΠ, Κ. Παπασπυρίδης, Ι. Βουλτζάτης, ΕΜΠ

15:45-16:00 Αναγέννηση χρησιμοποιημένων Λιπαντικών Cyclon EΛΛΑΣ ΑΕ, Χ. Καραβασίλης, Cyclon Ελλας ΑΕ

16:00-16:15 Τεχνολογίες Επεξεργασίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, Χ. Στάθης, ΕΠΤΑ ΕΠΕ & Ε. Χαλαράκης, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

16:15-16:30 Ανάκτηση Πολύτιμων Μετάλλων από Ειδικά και Βιομηχανικά Σ.Α. Ι. Γιακουμής, Α. Πολύζου, Α. Λουλούδη, ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΕΠΕ

16:30-17:00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Επιστημονικό και Επιμορφωτικό
Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα
Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777
e-mail: eekxm@hol.gr

Σχόλια