Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 77 έργων για τη διατήρηση της φύσης από την Κομισιόν.

0
6
Γενικού Ενδιαφέροντος

77 έργα που θα συμβάλλουν στη συγκρότηση του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, που αποτελείται από περιοχές προστασίας σημαντικών οικοτόπων και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση, εγκρίθηκαν από την Κομισιόν στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE-Φύση 2004». Τα έργα θα αποκαταστήσουν τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και την πανίδα και χλωρίδα τους και θα δημιουργήσουν βιώσιμες δομές διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.Το σύνομο των έργων αφορούν επένδυση της τάξεως των 140 εκατρομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει τα 76, ενώ τα υπόλοιπα θα προέλθουν από δικαιούχους, εταίρους των έργων και φορείς συγχρηματοδότησης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι συνολικά υποβλήθησαν 250 προτάσεις για χρηματοδότηση αλλά η Ευρωπαϊκή επιτροπή επέλεξε 77, οι 75 από τις οποίες θα υλοποιηθούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε και οι υπόλοιπες δύο στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την αρμόδια επίτροπο για το περιβάλλον (μέχρι το τέλος του 2004) Μάργκοτ Βάλστρομ ‘ Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τη βασική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια να σταματήσει η διάβρωση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Με το πρόγραμμα LIFE έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε αυτό το δίκτυο ώστε να προστατεύουμε τα ζώα και τα φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση. Έχουμε ανάγκη από τη βιοποικιλότητα για συναισθηματικούς, ηθικούς, οικονομικούς και οικολογικούς λόγους και το πρόγραμμα LIFE παρέχει σημαντική οικονομική στήριξη για τη διατήρησή της.’

Σχόλια