Νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

0
14
Γενικού Ενδιαφέροντος

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 17 νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 167 MW υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ.Γιώργος Σαλαγκούδης. Οι άδειες των έργων, που αφορούν κυρίως αιολικά πάρκα και έργα βιομάζας, χορηγήθηκαν ύστερα από αξιολόγηση και θετική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα έργα είναι οικονομικά βιώσιμα, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κυριότερο, όταν λειτουργήσουν αναμένεται να παράγουν 460GWh το χρόνο, μειώνοντας τη ρύπανση ετησίως κατά 400.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Τα αδειοδοτημένα έργα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Σχόλια