Επιχορηγούνται 29 επιχειρήσεις για διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων.

0
8
Γενικού Ενδιαφέροντος

Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρεμβαίνει για πρώτη φορά προκειμένου να δημιουργηθούν περιβαλλοντικές υποδομές που ως σκοπό έχουν τη διαχείριση και την αξιοποίηση αποβλήτων. Συγκεκριμένα ο υπουργός Ανάπτυξης Δ.Σιούφας υπέγραψε πρόσφατα, μέσω υπουργικής απόφασης, την ένταξη 29 επιχειρήσεων στον πρώτο κύκλο της δράσης «Ενίσχυση δημιουργίας και επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας . Με αυτή την απόφαση το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει την επίτευξη, τόσο της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ήταν πολύ μεγάλο και υποβλήθηκαν συνολικά 40 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 107,7 εκατ. ευρώ, από τις οποίες η επιτροπή αξιολόγησης πρότεινε προς ένταξη τις 29. Το μέγιστο ύψος κάθε πρότασης ήταν τα 10.000.000 ευρώ και αφορούσε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, προμήθεια λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας, δαπάνες πιστοποίησης και αμοιβές συμβούλων. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε πρότασης. Ακολουθεί πίνακας με τις επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Σχόλια