Σεμινάριο με θέμα » Ασφάλεια μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων-Διοίκηση και Οργάνωση» από τον ΠΣΧΜ

0
123
Γενικού Ενδιαφέροντος

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Επιστημονικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Χημικών Μηχανικών, πρόκειται να επαναληφθεί το βραχυχρόνιο σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης στα Θεματικά πεδία Περιβάλλον – Ασφάλεια με ειδικό θεματικό αντικείμενο:
«Ασφάλεια μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων-Διοίκηση και Οργάνωση».
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες με σχετική προς το θέμα ευθύνη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους ικανή πρακτική γνώση αλλά και επαφές, ώστε αυτοί να μπορέσουν να οργανώσουν και διοικήσουν επιτυχώς τη δραστηριότητα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (δηλαδή εκρηκτικών, βιομηχανικών αερίων, ευφλέκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών, μολυσματικών και άλλων, συμπεριλαμβανομένων και αποβλήτων).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Στο σεμινάριο θα παρουσιασθούν οι επί μέρους ενότητες:

– Ασφάλεια Μεταφορών ως Διοικητική Μέριμνα.
Αναπτύσσεται το πλαίσιο διαχείρισης μίας σύγχρονης επιχείρησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται σε αυτό η ασφάλεια μεταφορών.

– Θεσμικό Πλαίσιο Μεταφορών (Οδικές, Σιδηροδρομικές, Θαλάσσιες, Μικτές).
Παρουσιάζεται το πλέγμα των νομοθετημάτων, που διέπει τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα και τις ιδιαίτερες προβλέψεις για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

– Οδικές Μεταφορές – ADR (Ουσίες – Συσκευασίες – Οχήματα).
Αναλύεται μεθοδικά η συμφωνία ADR για οδικές μεταφορές, ξεκινώντας από την φύση και κατάταξη των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνες», προχωρώντας στα είδη και απαιτήσεις συσκευασίας και κλείνοντας με τους τύπους και απαιτήσεις για τα οχήματα μεταφοράς. Εδώ παρουσιάζονται και οι σχετικές διαδικασίες / φορείς για εγκρίσεις, κατατάξεις κλπ.

– Case study: Οργάνωση Ασφάλειας Μεταφορών στην Επιχείρησή σας.
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να οργανώσουν σε ομάδες συστήματα διαχείρισης ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα των συστημάτων που προκύπτουν.
Συντονιστής είναι ο κ. Στέλιος Μπίκος, Χημικός Μηχανικός, PhD.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 06 – 08 Οκτωβρίου 2004
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες
Κόστος συμμετοχής: 420 euro για τα μέλη του Π.Σ.Χ.Μ. και 500 euro για τα μη μέλη. Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.
Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775-6.

Σχόλια