Ημερίδα με θέμα » Μέθοδοι κατεργασίας, αδρανοποίησης και χαρακτηρισμού στερεών βιομηχανικών αποβλήτων» διοργανώνει το ΔΙ.ΣΤΕ.Β.Α.

0
15
Γενικού Ενδιαφέροντος

Tο θεματικό Δίκτυο εργαστηρίων «Διαχείρισης Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων -ΔΙ.ΣΤΕ.Β.Α», το οποίο χρηματοδοτείται από την Eπιτροπή Eρευνών του A.Π.Θ., διοργανώνει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρα 9.30 π.μ., στο αμφιθέατρο της Kεντρικής Bιβλιοθήκης του A.Π.Θ, ημερίδα με θέμα:
«Μέθοδοι κατεργασίας, αδρανοποίησης και χαρακτηρισμού στερεών βιομηχανικών αποβλήτων»
Tα μέλη του Δικτύου σας προσκαλούν να παρευρεθείτε και προσβλέπουν στην ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή σας.

Mε τιμή
Θεόδωρος Καρακώστας, καθηγητής
Eπιστημονικός Υπεύθυνος δικτύου ΔΙ.ΣΤΕ.Β.Α

Σχόλια