Σεμινάριο διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων από το ΕΕΚΧΜ

0
18
Γενικού Ενδιαφέροντος

Το πρόβλημα της διαχείρισης και διάθεσης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων αναδύεται όλο και περισσότερο στη σημερινή πραγματικότητα, ενώ η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία προχωρεί σε σοβαρές ρυθμίσεις για το θέμα. Στα πλαίσια αυτά το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών αναγνωρίζοντας το πρόβλημα αυτό διοργανώνει εκ νέου το σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης (18 διδακτικές ώρες) στο θεματικό πεδίο Περιβάλλον με ειδικό θεματικό αντικείμενο:Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτωνΤο σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

– Περιβαλλοντικούς Υπεύθυνους Βιομηχανιών.
– Στελέχη Νομαρχιών & Δήμων.
– Μελετητές.

Ειδικότερα, στο σεμινάριο θα παρουσιασθούν οι επί μέρους ενότητες:

– Εισαγωγή στη Νομοθεσία για τα Τοξικά και Επικίνδυνα Απόβλητα – Τελευταίες Εξελίξεις στη Διαχείριση Τοξικών Αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Διασυνοριακή Μεταφορά
– Δυνατότητες Διάθεσης στην Ελλάδα
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Διαχείριση Τοξικών & Επικινδύνων αποβλήτων
– Διαχείριση PCBs
– Διαχείριση Καταλοίπων Χημικών και Φυτοφαρμάκων
– Διαχείριση τοξικών Λασπών
– Διαχείριση Αμιάντου
– Η τσιμεντοβιομηχανία στη διαχείριση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων
– Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών
– Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τοξικές ουσίες και μετρήσεις τοξικών ουσιών
– Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (διαρροές κλπ) που εμπλέκουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Α. Καραγιάννης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 13 – 15 Οκτωβρίου 2004

Κόστος συμμετοχής: 420 € για τα μέλη του Π.Σ.Χ.Μ. και 500 € για τα μη μέλη.
Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 – 6.

Σχόλια