1ο Πανελλήνιο συνέδριο εναλλακτικών καυσίμων. Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων

0
12
Βιομηχανία και περιβάλλον

Η νέα πραγματικότητα στο χώρο των εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων και της αξιοποίησης κυψελίδων καυσίμου, απαιτεί μία άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από την πλευρά των ερευνητών, των εταιριών που εμπλέκονται στην παραγωγή και χρήση καυσίμων, αλλά και της πολιτείας. Ηδη η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της οδηγίας 2003/30/ΕΚ, για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών ύστερα από πρωτοβουλία της Επιστημονικής Επιτροπής του και με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΠΣΧΜ – συνδιοργανώνει με το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο ΧΜ στις 27-28 Ιανουαρίου 2005 το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Θεματικές ενότητες:
· Φυσικό Αέριο, Υγραέρια, Γαλακτώματα, κτλ.
· Βιοκαύσιμα (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, βιοαέριο, κτλ.)
· Υδρογόνο (παραγωγή, αποθήκευση, χρήση σε κυψέλες καυσίμου κτλ)
· Θεσμικά ζητήματα
· Παραδείγματα εφαρμογής (case studies)

Απευθύνεται σε:
· Ερευνητές από Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα
· Εταιρίες που εμπλέκονται στο σύστημα παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων
· Στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα
· Σε νέους συναδέλφους και σπουδαστές

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2004 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου
Εναλλακτικών Καυσίμων
Δρ. Δημήτρης Καρώνης
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
Τηλ. 210 772 3825
Fax. 210 772 3163
Ε- Mail. biofuels@chemeng.ntua.gr

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων:
“Εκταση: έως 1 σελίδα (αριθμός λέξεων: 350)
Γραμματοσειρά: Times New Roman 12
Τίτλος, ονόματα συγγραφέων, Δ/νση, κείμενο.

Η ημερομηνία υποβολής των ολοκληρωμένων εργασιών είναι η 1η Δεκεμβρίου 2004.

Οργανωτική Επιτροπή

Λόης Ευριπίδης, Καθηγητής ΕΜΠ
Τσούτσος Θεοχάρης, εκλ. Επ. Καθηγητής Πολυτεχ. Κρήτης, ΚΑΠΕ
Καρώνης Δημήτρης, Λέκτορας ΕΜΠ
Ζούλιας Μάνος, ΚΑΠΕ

Επιστημονική Επιτροπή

Βασάλος Ιάκωβος, Καθηγητής ΑΠΘ
Βερύκιος Ξενοφών, Καθηγητής ΠΠ
Ζαννίκος Φανούρης, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ
Ζαφείρης Ευστράτιος, τ. Πρόεδρος ΠΣΧΜ
Ζούλιας Μάνος, ΚΑΠΕ
Ηλιόπουλος Γιώργος, Πρόεδρος ΠΣΧΜ
Κακαράς Μανώλης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
Καλλίγερος Σταμάτης, Ερευνα και Ανάπτυξη, Elin
Καράμπελας Αναστάσιος, Καθηγητής ΑΠΘ
Καρώνης Δημήτρης, Λέκτορας ΕΜΠ
Κατσαρός Ανδρέας, ΡΑΕ
Κούκιος Μανώλης, Καθηγητής ΕΜΠ
Λόης Ευριπίδης, Καθηγητής ΕΜΠ
Λυμπεράτος Γεράσιμος, Καθηγητής ΠΠ
Λυμπερόπουλος Νίκος, ΚΑΠΕ
Μακρής Βασίλης, Καθηγητής ΕΜΠ
Παναγόπουλος Ιωάννης, Συβίλα ΕΠΕ
Πανούτσου Καλλιόπη, ΚΑΠΕ
Παπαγιανάκος Νίκος, Καθηγητής ΕΜΠ
Σκαρλάτος Παναγιώτης, Πρόεδρος ΕΕΚ ΧΜ, Γεν.Δντης ΣΕXΒ
Στουκίδης Μιχάλης, Καθηγητής ΑΠΘ
Στούρνας Σταμούλης, Καθηγητής ΕΜΠ
Τσιακάρας Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής ΠΘ
Τσούτσος Θεοχάρης, εκλ. Επ. Καθηγητής Πολυτεχ. Κρήτης, ΚΑΠΕ

Σχόλια